Szkolne Koło Wolontariatu

W roku szkolnym 2014/2015, z inicjatywy uczniów, powstało Szkolne Koło Wolontariatu „Anioły są wśród nas”. Od początku istnienia opiekunem Koła była p. Magdalena Twardowska. Od września 2017 funkcję tę pełni p. Agnieszka Rewers. Członkami wolontariatu są chętni uczniowie, którzy decydują się poświęcić swój czas i energię na pomaganie innym. Udział w szkolnym wolontariacie jest dobrowolny. Działalność Koła skupia się nie tylko wokół bieżących potrzeb środowiska lokalnego – np. udział w lokalnych akcjach charytatywnych czy współpraca z LCDK. Nasi wolontariusze organizują lub koordynują przeprowadzenie w szkole ogólnopolskich przedsięwzięć, takich jak Szlachetna Paczka czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zespół Szkół w Marysinie od kwietnia 2014 roku należy do Klubu Szkół UNICEF. W związku z tym Szkolne Koło Wolontariatu bierze także czynny udział w akcjach przeprowadzanych przez tę organizację. Co roku ich tematyka jest różna. Nasza szkoła uczestniczyła już w 3 projektach: „Wszystkie kolory świata”, „Mali uczniowie idą do szkoły” oraz „Po pierwsze dziecko”. Tegoroczna akcja UNICEF pn. „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!”, jak sam tytuł wskazuje, ukierunkowana jest na pomoc dzieciom, ofiarom konfliktu zbrojnego w Syrii. Szkolne Koło Wolontariatu stara się swoim działaniem przekonywać, że pomagać można na wiele sposobów i że do tego potrzebne są zwłaszcza trochę chęci i empatii. Jednym ze sposobów na łatwe pomaganie jest propagowanie akcji „Dobry klik”. Dołączenie do grona „klikaczy – pomagaczy” nie jest trudne, a niesie ze sobą wymierne korzyści. Od 2017 roku nasza szkoła włącza się również w akcje organizowane przez Polską Akcję Humanitarną. Kampania „Niosę pomoc”  to 5 różnych charytatywnych przedsięwzięć, w które,  w miarę naszych możliwości postaramy się  włączyć.

Jeśli jesteś:

Ø  aktywny

Ø  kreatywny

Ø  pozytywnie nastawiony do życia

Ø  chętny do pracy

Ø  gotowy do współpracy

dołącz do naszego grona.

 Deklarację członkowstwa Szkolnego Klubu Wolontariatu można złożyć u p. Rewers

w każdym momencie roku szkolnego.