Zebrania z rodzicami w roku szk. 2018/2019

Terminy obowiązkowych spotkań z rodzicami.

13.09.2018 r. godz. 16.30

14.11.2018 r.

29.01.2019 r.

08.04.2019 r.

03.06.2019 r.

Wychowawcy klas planują także dodatkowe spotkania.