Rekrutacja 2018   PODANIE

 

Oferujemy m.in. bezpłatne zagraniczne praktyki zawodowe.

        Ucz się i zwiedzaj świat dzięki nowoczesnemu programowi kształcenia zawodowego! FOTO_relacja

Znajdź dla siebie miejsce wybierając z szerokiej oferty edukacyjnej oraz uzyskuj świetne wyniki.


Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie

tel./fax. 054 286 20 60

e-mail: sekretariat_zsmarysin@op.pl

strona: http://www.marysinedu.pl

 

Zostań fachowcem poszukiwanym na rynku pracy w kraju i za granicą!!

Rozpocznij naukę i zdobądź tytuł:

Szkoła Branżowa I stopnia i uzyskaj zawód:

a także

Rozpocznij naukę w POLICEALNEJ SZKOLE ZAWODOWEJ DLA DOROSŁYCH w zawodach:

- systemem zaocznym (weekendowym) - BEZPŁATNE!!

  • OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

  • OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

  • ADMINISTRACJA

  • RACHUNKOWOŚĆ

Jesteś absolwentem liceum, technikum; chcesz zdobyć zawód i szansę na dobrą pracę.

Zapisz się do Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych, gdzie dzięki systemowi zaocznemu, możesz kształcić się i pracować jednocześnie.

Szkoła oferuje ciekawe kierunki kształcenia, a za naukę nic nie płacisz!

 Oferujemy indywidualne podejście do problemów ucznia, a także:

- nasi uczniowie mają szansę odbyć zagraniczne praktyki zawodowe w Portugalii, Włoszech czy Hiszpanii - FOTO

- w naszej szkole nauczamy języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego;

- współpracujemy z wieloma instytucjami wojskowymi i cywilnymi; jednostkami wojskowymi i uczelniami wyższymi. Dzięki temu zapewniamy naszym uczniom  ciekawe i nowoczesne kształcenie, a uczniom klasy mundurowej wyjazdy i obozy na terenie jednostek wojskowych;

- oferujemy bardzo dobre warunki: dysponujemy przestronnymi salami lekcyjnymi w większości wyposażonymi w rzutniki, komputery oraz tablice interaktywne; przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce i zdobywaniu sukcesów; atrakcyjnie położoną szkołę w pełnej zieleni okolicy;

- zapewniamy nagrody i stypendia dla uczniów wyróżniających się w nauce, nagrody za udział w olimpiadach, konkursach, za pracę na rzecz szkoły;

- podnoszenie kwalifikacji na praktykach w bankach, przedsiębiorstwach obsługi rolnictwa, urzędach administracji samorządowej itp.;

Ukończenie technikum agrobiznesu lub zasadniczej rolniczej szkoły zawodowej daje uprawniania do prowadzenia gospodarstwa rolnego i nabywania ziemi zgodnie z wymogami Unii Europejskiej oraz umożliwia przejęcie gospodarstwa i uzyskiwanie środków pomocowych;

Możliwość ukończenia kursu nauki jazdy kategorii B.

Niezbędne dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie z zaznaczeniem typu szkoły -   Plik do pobrania

  2. Życiorys i trzy fotografie,

  3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopie tego świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,

  4. Karta zdrowia i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Terminy:

1

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r.  do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

22 - 26 czerwca do godz. 12.00

3

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 6 lipca godz. 12.00

4

 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

do 13 lipca godz. 10.00
5

Podanie listy kandydatów przyjętych do szkoły

13 lipca godz. 13.00