OFERTA  EDUKACYJNA  DLA  ABSOLWENTÓW  TECHNIKÓW  I  LICEÓW 

- systemem zaocznym (weekendowym) - BEZPŁATNE!!

Jesteś absolwentem liceum, technikum; chcesz zdobyć zawód i szansę na dobrą pracę.

Zapisz się do Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych, gdzie dzięki systemowi zaocznemu, możesz kształcić się i pracować jednocześnie. Szkoła oferuje ciekawe kierunki kształcenia, a za naukę nic nie płacisz!

    Podanie

 Podanie należy wypełnić i czytelnie podpisać oraz złożyć w sekretariacie szkoły,

lub wysłać drogą mailową na adres: sekretariat_zsmarysin@op.pl

WYBIERZ KIERUNEK:  

  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - 1,5 roku

  • ADMINISTRACJA -  2 lata

  • RACHUNKOWOŚĆ – 2 lata

  • OPIEKUN OSÓB STARSZYCH – 2 lata

  • OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ – 2 lata

Nauka bezpłatna!

Warunek uczestnictwa: ukończona szkoła średnia  (nie wymagany zdany egzamin maturalny!).

Nauka w piątki po południu i soboty, średnio co dwa tygodnie.

UWAGA!

Nie pobieramy wpisowego ani opłat za naukę. Zapisz się, nic nie tracisz, a zyskać możesz nowe możliwości zawodowe.

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA O KONTYNUOWANIU NAUKI DLA POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA

Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie

tel./fax. 054 286 20 60 000

 sekretariat_zsmarysin@op.pl

http://www.marysinedu.pl