Odsłonięcie figury Matki Boskiej Niepokalanej

3 maja 2009 to nie tylko kolejna rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja ale również data związana z ważnym dla całej społeczności Marysina świętem. Tego dnia o godzinie 1500 rozpoczęła się msza święta, w czasie której została odsłonięta i poświęcona  figura Matki Boskiej Niepokalanej. Eucharystię celebrował rektor WSD we Włocławku, ksiądz dr Jacek Szymański. Na uroczystości przybyli licznie zaproszeni goście, wśród nich potomkowie Marii Grodzickiej, patronki szkoły.  Symbolicznego przecięcia wstęgi na odnowionej figurze dokonali wspólnie: Starosta Powiatu Włocławskiego p. Jan Ambrożewicz, przewodniczący Rady Powiatu p. Piotr Budzyński, burmistrz Miasta i Gminy Lubraniec p. Krzysztof Wrzesiński,  proboszcz parafii Lubraniec ksiądz dr Waldemar Karasiński oraz p. dyrektor Marek Kaźmierski. Po części oficjalnej na boisku szkoły odbył się festyn, który został zainaugurowany występami naszej młodzieży. Przygotowanie tej uroczystości a zwłaszcza odnowienie wydobytej po wielu latach z ziemi figury było możliwe dzięki pomocy wielu osób. Nie sposób wyliczyć wszystkich darczyńców, w tym miejscu należy jednak podziękować osobom i instytucjom, których wkład był największy. Są to: Tadeusz Biniewicz – artysta-rzeźbiarz, który odrestaurował znalezioną figurę, Witold Kapturski – ofiarował głaz, na którym, wraz z pracownikami  Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu umocował figurę NMP, Roman Kubiak – wykonał napisy. Podziękowania należą się również panom Kazimierzowi Jankowskiemu i Kazimierzowi Lewandowskiemu za przekazanie materiałów budowlanych,  Łukaszowi Kamińskiemu i Jackowi Jagodzińskiemu za wykonanie kamiennych schodów wokół figury. Wsparcia finansowego udzielili radni Powiatu Włocławskiego, Piotr Stanisław Budzyński, Krzysztof Wrzesiński, Bojówka OSP w Zgłowiączce oraz nauczyciele, rodzice, uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół w Lubrańcu – Marysinie. Dzięki tym oraz często bezimiennym darczyńcom szkoła może szczycić się piękną figurą, która po latach wróciła na  właściwe i sobie należne miejsce. Więcej >>>