NIEZWYKŁE ZNALEZISKO

Na posiedzeniu rady pedagogicznej rozpoczynającym rok szkolny 2007/2008 p. Ewa Karczewska – nauczycielka historii przekazała informację o zakopanej od czasu II wojny światowej na terenie szkoły figurce. Wszystko jest ważne; dydaktyka, wychowanie i opieka, ale jest w życiu coś co każe niejednemu z nas się zatrzymać w codziennym biegu życia. Zapomnieć o tym co materialne. Wydawało mi się, że będę odkrywcą niecodziennego wydarzenia. Byłem w błędzie. Ta rzecz choć  ukryta w ziemi cały czas była zachowana w ludzkiej pamięci. W czasie II wojny światowej na rozkaz niemieckiego okupanta figurkę zakopał i zachował w pamięci miejsce jej ukrycia p. Bronisław Kozerski. Niesprzyjające okoliczności nie pozwoliły na jej wykopanie i uroczyste odrestaurowanie. Przekazał informację o miejscu jej ukrycia. p. Zenonowi Czerniakowi /mieszkańcowi Lubrańca/. Zachowałem na zdjęciach moment odnalezienia i wykopania cennego znaleziska. O odnalezieniu figury powiadomiłem konserwatora zabytków. Po żmudnych badaniach stwierdził, że jest to cenny przedwojenny obiekt. Jednakże, ze względu na materiał z jakiego została wykonana nie jest potrzebna zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykopanie i renowację figury. Na zdjęciach widać zniszczenia i brak głowy oraz rąk; jest także przełamana w dolnej części. Więcej >>