RADY PEDAGOGICZNE w rok szk. 2018/2019

30 sierpnia 2018 r. -  organizacyjna r. szk.

13 września 2018 r.

23 października - analiza i wnioski z egzaminów zewnętrznych oraz diagnozy uczniów

10 stycznia - rada klasyfikacyjna

24 kwietnia -  rada klasyfikacyjna dla klas IV.

17 czerwca 2018 r. - rada klasyfikacyjna dla klas I - III

21 czerwca 2018 r. - rada podsumowująca