* RADA PEDAGOGICZNA *

Lp. Nazwisko i  imię Stopień awansu zawodowego

Przedmiot

1 mgr Bernaciak Elżbieta dyplomowany Język polski, wiedza o kulturze
2 mgr inż. Jaroński Dariusz mianowany Fizyka, przedmioty zawodowe
3 mgr Kapeliński Adam dyplomowany Wychowanie fizyczne, pedagog
4 mgr inż. Kordylak Jadwiga mianowany Przedmioty zawodowe
5 mgr inż. Lewandowska Małgorzata dyplomowany Przedmioty zawodowe
6 mgr Łukasik Magdalena dyplomowany Matematyka
7 mgr Marcińska Wioletta mianowany Język niemiecki
8 mgr Mętlewicz Iwona
mianowany Religia, pedagog
9 mgr Mieszkowska Jolanta dyplomowany Przedmioty zawodowe, wych. fiz., biblioteka
10 mgr Orlińska Aleksandra mianowany Historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
11 mgr Prokopiak Katarzyna mianowany Język angielski
12 mgr Rewers Agnieszka dyplomowany Język polski, biblioteka, wiedza o kulturze
13 mgr Szulc Małgorzata dyplomowany Przedmioty zawodowe
14 mgr Twardowska Magdalena dyplomowany Język rosyjski
15 mgr inż. Wróblewska Jolanta dyplomowany Przedmioty zawodowe, informatyka, chemia, biologia
       
       
...