Archiwum rok szkolny 2018/19


 


"Bóg się rodzi... "

20 grudnia 2018r., czyli tuż przed przerwą świąteczną mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: p. Karol Matusiak- przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, p. Agata Wojtkowska – członek Zarządu Powiatu Włocławskiego oraz rodzice uczniów. Podczas tego wyjątkowego spotkania  młodzież przybliżyła nam piękno tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych. Wspólne kolędowanie, recytacja wierszy i serdeczne życzenia wprowadziły wszystkich w uroczysty przedświąteczny nastrój. Nie zabrakło również wzruszeń, które wywołała śpiewem pastorałki pt. „Kolęda dla nieobecnych” Weronika Wieczorek.

Na  zakończenie wysłuchaliśmy świątecznych życzeń złożonych przez Panią Dyrektor i przybyłych gości  a następnie  rozeszliśmy się do sal, w których odbyły się klasowe spotkania wigilijne.

Iwona Mętlewicz


Stoły wigilijne na Kujawach

Tradycją naszej szkoły stał się udział w Powiatowej Wystawie „Stoły Wigilijne na Kujawach”. Tegoroczna została zorganizowana w niedzielę 16 grudnia 2018 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kruszynie. Marysiński stół przyciągał uwagę zwiedzających i kusił degustujących dzięki serwowanym na nim smakołykom. Tradycyjne i nowoczesne potrawy wigilijne przygotowały uczennice klasy III TE  - Karolina Nowak, Karolina Kędzierska, Dominika Pasturska i Lidia Sławianowska  - które reprezentowały naszą szkołę oraz nauczyciele i pracownicy. Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie zakupu potrzebnych produktów. Dzięki temu wsparciu mogliśmy promować naszą szkołę na tej – z roku na rok coraz większej – powiatowej imprezie. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w udział ZS w Marysinie w jubileuszowej, XX wystawie stołów wigilijnych: dziękujemy paniom woźnym za przygotowanie potraw, p. Jolancie Mieszkowskiej za dekorację stołu oraz p.  Jerzemu  Lewandowskiemu za  zapewnienie transportu. Opiekę nad młodzieżą tego dnia pełniły panie Magdalena Łukasik i Agnieszka Rewers. Nad całością czuwała obecna przez cały czas pani dyrektor Magdalena Twardowska. 

Agnieszka Rewers


Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

10 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 odbył się w naszej szkole szkolny etap XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w którym udział wzięło 10 uczniów z klasy II i III technikum ekonomicznego (Martyna Głowacka, Angelika Górecka, Szyman Kaczmarek, Patryk Małecki, Patrycja Rypińska, Karolina Kędzierska, Karolina Nowak, Dominika Pasturska, Lidka Sławianowska i Wiktoria Stęczna). Test składał się z 50 zadań, których treści znacznie wykraczały poza podstawy programowe, obejmujące wiedzę z biologii, ekologii, ochrony i kształtowania środowiska, podstawy prawne ochrony środowiska oraz aktualności z tym związane w Polsce i na świecie. Uczestnik, który osiągnie 80% prawidłowych odpowiedzi zostaje zakwalifikowany do etapu okręgowego.

Najwięcej punktów – 33 zdobyła Wiktoria Stęczna z klasy III TE.  Gratulujemy

Jolanta Wróblewska


Praktyki zagraniczne - zajęcia przygotowujące

W Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie trwają zajęcia przygotowujące grupę 40 uczniów do wyjazdu na praktyki zagraniczne. Młodzież uczestnicząca w projekcie "Zagraniczne staże zawodowe szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobisty" realizowanego w ramach programu Erasmus + spędzi w marcu 2019 roku 2 tygodnie w Grecji. Przed wyjazdem uczniowie poszerzą swoją wiedzę z zakresu języka angielskiego, poznają zasady bhp, grecką kulturę oraz nabędą umiejętności psychologiczno – społecznych. Przygotowanie językowe obejmuje naukę podstawowego słownictwa umożliwiającego komunikację w języku angielskim. Szczególna uwaga zwrócona będzie na słownictwo branżowe związane z tematyką stażu. Przygotowanie kulturowe ma na celu przybliżenie uczestnikom kultury, obyczajów i zwyczajów greckich. Uczniowie zostaną zapoznani z systemem szkolnictwa greckiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolnictwo zawodowe. Podczas warsztatów psychologiczno – społecznych młodzież nabywa kluczowych umiejętności interpersonalnych: uczy się komunikacji w grupie, uważnego słuchania, zachowań asertywnych, pracy w zespole, akceptacji różnic kulturowych i narodowościowych. Uczestnikom projektu zostanie także przybliżony profil dobrego pracownika, specjalisty w swojej dziedzinie, zarówno w Polsce jak i za granicą. Wszyscy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach szkolenia odbędzie się także przypomnienie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz krótki blok obejmujący bezpieczeństwo związane z podróżami zagranicznymi. Wiedza nabyta w czasie tych zajęć przygotowujących będzie dla uczniów ZS w Marysinie, łącznie ze  wspomnieniami z pobytu w Grecji, cenną pamiątką po realizacji wspomnianego projektu.

Agnieszka Rewers

Stypendia dla naszych uczniów

W roku szkolnym 2018/2019 Zespole Szkół w Lubrańcu Marysinie po raz pierwszy zostały przyznane uczniom wyróżniającym się pod względem nauki oraz zaangażowania społecznego stypendia Fundacji św. Mikołaja.  Od kwietnia zbieraliśmy pieniądze, które chcieliśmy przeznaczyć na wypłacane co miesiąc przez cały rok szkolny stypendia. Organizowaliśmy sprzedaż ciast na Dniach Lubrańca i w trakcie wywiadówek, kwestowaliśmy w czasie Dożynek, prosiliśmy o wsparcie naszej inicjatywy prywatne osoby i firmy.  Zebraną przez nas kwotę Fundacja św. Mikołaja podwoiła. Dzięki temu powołana przez panią dyrektor na początku września komisja mogła po rozpatrzeniu złożonych przez uczniów wniosków podjąć decyzję o przyznaniu stypendiów dla trzech uczennic kl. III TE: Karoliny Nowak, Lidii Sławianowskiej i Wiktorii Stęcznej. Fundacja zaakceptowała decyzję szkolnej komisji, z czego bardzo się cieszymy. Kolejne wnioski o przyznanie stypendium będzie można składać we wrześniu. Zachęcamy wszystkich uczniów do angażowania się w działalność pozaszkolną,  bycia aktywnym członkiem społeczności szkoły w Marysinie, bo – oprócz satysfakcji – może to również przynieść wymierne korzyści w postaci miesięcznego „kieszonkowego” od Fundacji św. Mikołaja J

Agnieszka Rewers


Czy wiesz, jak uzyskać dotacje z Urzędu Pracy?

My już wiemy. We wtorek 04 grudnia 2018 r. uczniowie klas czwartych technikum logistycznego i ekonomicznego uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Panią Anną Dobską. Każdy początkujący przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o dotacje z urzędu pracy. Ogromnym plusem takiej dotacji jest fakt, iż jest ona bezzwrotna. Ponadto przyszły przedsiębiorca już po pozytywnej decyzji  otrzymuje dotacje raczej szybko oraz jest ona wypłacana z góry - bez konieczności ponoszenia uprzednich wydatków z własnej kieszeni. Jednak przed zgłoszeniem się po dofinansowanie do urzędu pracy należy spełnić kilka warunków - właśnie o nich dowiedzieliśmy się dzięki naszemu gościowi. Bardzo dziękujemy za fachowe objaśnienia i przekazane nam informacje.

Małgorzata Szulc


Andrzejkowe wróżby 

30 listopada Samorząd Uczniowski przygotował wróżby andrzejkowe dla wszystkich pracowników i uczniów naszej szkoły. W tym dniu jedna ze szkolnych sal zamieniła się w "Salę Wróżb" a organizatorzy przemienili się w prawdziwe Wróżbitki i Wróżbitów, którzy przepowiadali chętnym przyszłość. Dużym powodzeniem cieszyły się ciasteczka z wróżbami. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę :)

Magdalena Łukasik


Dzień Języków Obcych

W dniu 29.11.2018r. po raz kolejny odbył się w naszej szkole Dzień Języków obcych. Była to świetna okazja aby uaktywnić uczniów, którzy z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w tej imprezie. W tym roku mogliśmy oglądać polsko – angielską scenkę w szkole, polsko – niemieckie wróżby andrzejkowe a także wysłuchać trzech piosenek w języku angielskim, niemieckim oraz rosyjskim. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyły piękne dekoracje. Poprzez organizowanie Dnia Języków Obcych chcieliśmy pokazać, iż uczenie się języków obcych pomaga nam się wzajemnie zrozumieć, przekroczyć różnice kulturowe oraz przy okazji dobrze się bawić.

Wioletta Marcińska


Powiatowy Konkurs Recytatorski

Tegoroczna edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Franciszka Becińskiego odbyła się w piątek 16 listopada 2018.  ZS w Marysinie reprezentowali:  Zuzanna Gawłowska i Paulina Wilkowska z kl. I TE oraz Patryk Małecki z kl. II TE. Z recytacją wierszy kujawskiego poety oraz tekstu o tematyce patriotycznej nasi uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze i - mimo że nie zajęli czołowych miejsc w rywalizacji - mogą być ze swoich występów zadowoleni.

Agnieszka Rewers

Wystawa historyczna

W poniedziałek 19 listopada grupa uczniów naszej szkoły zwiedziła przygotowaną przez nauczycielki historii z SP w Kruszynie - panią Dorotę Ryniec - Kilanowską i panią Magdalenę Marczak - wystawę na temat udziału mieszkańców Gminy Włocławek i Powiatu Włocławskiego w walkach o niepodległość. Na ekspozycję składają się listy, wspomnienia, zdjęcia, a także przedmioty codziennego użytku z okresu międzywojennego i z czasów II wojny światowej. Pani Ryniec - Kilanowska wraz z uczennicami SP w Kruszynie omówiła zgromadzone na wystawie przedmioty oraz przybliżyła nam historię walk o niepodległość, w których brali udział mieszkańcy Gminy Włocławek oraz Powiatu Włocławskiego. To była bardzo interesująca żywa lekcja historii, pokazująca, że ważne wydarzenia miały miejsce również w naszej okolicy; że walka o niepodległą Polskę nie rozgrywał się tylko „gdzieś”, ale również „tu”.

Agnieszka Rewers


Wycieczka edukacyjna do KFMR "Krukowiak"

16 listopada 2018 r. uczennice klasy III TL wraz z opiekunem P. Małgorzatą Szulc miały  możliwość uczestniczyć w wycieczce edukacyjnej do KFMR „Krukowiak” w Brześciu Kujawskim. Oprowadzający nas po fabryce Pan Tomasz Żywiczka - Dyrektor ds. sprzedaży  przedstawił krok po kroku proces produkcji wytwarzanych maszyn. Zakład ten zajmuje się produkcją opryskiwaczy zawieszanych, przyczepianych oraz samojezdnych a także maszyn i narzędzi do zbioru warzyw, między innymi cebuli oraz ziemniaków.

Małgorzata Szulc


Gminne obchody Święta Niepodległości

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli czynny udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. 11 listopada wraz z druhami z lubranieckiej Ochotniczej Straży Pożarnej zaprezentowali zebranym w kościele parafialnym program artystyczny składający się z wierszy oraz utworów muzycznych o tematyce patriotycznej. Tego dnia uczniowie klas mundurowych pełnili wartę przy pomniku poświęconym Poległym za Wolną i Niepodległą Polskę oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu. W uroczystościach brał również udział poczet sztandarowy ZS w Marysinie oraz reprezentacja uczniów składająca kwiaty. Udział w montażu słowno muzycznym przygotowanym przez OSP w Lubrańcu: Ernest Kowalski, Bartłomiej Iwanowski, Klaudia Włodarczyk, Weronika Wieczorek, Natalia Falandysz -Witwicka, Marta Błaszczyk, Paulinna Wilkowska, Zuzanna Gawłowska. Poczet sztandarowy: Natalia Lewandowska, Dominika Pasturska, Michał Gabrysiak. Składanie kwiatów:  Klaudia Włodarczyk, Weronika Wieczorek, Ernest Kowalski. Warta przy pomniku: Natalia Falandysz -Witwicka, Marta Błaszczyk, Aleksandra Pińska, Aleksandra Michalska, Dominika Kułakowska, Natalia Dąbrowska,  Bartłomiej Iwanowski. Opiekę nad uczniami tego dnia sprawowali: p. Małgorzata Szulc, p. Magdalena Łukasik i p. Dariusz Jaroński. Dla całej społeczności szkolnej udział w obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości był okazją do wyrażenia swojego patriotyzmu i pokazania dumy z bycia Polakiem.

dyr. Magdalen Twardowska


Marysin dla Niepodległej

W ramach szkolnych obchodów 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości cała społeczność ZS w Marysinie uczestniczyła 9 listopada wraz z lubranieckim LO we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Do kościoła uczniowie i nauczyciele przemaszerowali prowadzeni uroczyście przez poczet sztandarowy szkoły. Po Mszy Świętej włączyliśmy się w ogólnopolską akcję "Rekord dla Niepodległej" i zaśpiewaliśmy 4 zwrotki Hymnu Polski. W ten sposób rozpoczął się okolicznościowy apel z okazji Święta Niepodległości. Bezpośrednio po apelu zostały ogłoszone wyniki zorganizowanego w ostatnim czasie konkursu na gazetkę klasową o tematyce niepodległościowej. Następnym elementem marysińskiego świętowania było wkopanie w pobliżu posadzonego na 100 - lecie istnienia szkoły dębu Filip kapsuły czasu, zawierającej listę nazwisk nauczycieli, uczniów, pracowników oraz członków Rady Rodziców w roku jublieuszu 100 - lecia odzyskania niepodległości. Kolejny punkt programu to wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia "Marysin dla Niepodległej" oraz przeprowadzenie Quizu o Polsce, w którym wzięli udział przedstawiciele każdej klasy. Później uczniowie udali się do klas, gdzie pod opieką wychowawców oraz innych nauczycieli przygotowywali wspólnie projekty, których efektem końcowym są zdjęcia do wspólnej galerii pt. "Marysin dla Niepodległej".


Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 7 listopada 2018 r. w naszej szkole odbyła się OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. W zawodach I stopnia wzięły udział 3 uczennice z klasy III Technikum Ekonomicznego: Karolina Kędzierska, Wiktoria Stęczna, Lidia Sławianowska. Dziewczyny przez dwie godziny zmagały się z pytaniem opisowym, zadaniem z analizy finansowej i 30 pytaniami testowymi. Czekamy z niecierpliwością na wyniki i życzymy dziewczynom powodzenia. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna była p. Małgorzata Szulc.


"Dęby Niepodległości"

Dnia 30.10.2018 r. uczniowie naszej szkoły byli świadkami sadzenia „Dębów Niepodległości” na Placu 3-Maja w Lubrańcu. Inicjatorami wydarzenia było województwo kujawsko-pomorski oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe. Symbolicznego posadzenia drzew dokonali: burmistrz Lubrańca Stanisław Budzyński, sekretarz powiatu włocławskiego Zygmunt Bałuta, reprezentujący Nadleśnictwo Kutno leśniczy Roman Wawrzyniak, przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu Piotr Sławianowski. Cała uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem Roty. Skład pocztu sztandarowego: Oliwia Rakowska, Damian Janicki, Aleksandra Kleparska. Oprawa artystyczna wspólnie z uczennicami z sąsiedniej szkoły: Michał Gabrysiak, Ernest Kowalski.

Z wizytą w oczyszczalni ścieków

Dnia 30 października 2018 r. klasa IV TL wraz z opiekunem p. Małgorzatą Szulc udała się do pobliskiej oczyszczalni ścieków. Celem wyprawy było przyjrzenie się z bliska zasadom funkcjonowania oczyszczalni. Dzięki fachowym objaśnieniom pracownika oczyszczalni dowiedzieliśmy się w jaki sposób są usuwane ze ścieków substancje szkodliwe przy użyciu specjalnych urządzeń. Zadaniem oczyszczalni jest doprowadzone nieczystości do takiego stanu, by bez obaw jako czysta woda mogły trafić do rzeki.

Małgorzata Szulc


Wyjazd tematyczny klasy logistycznej

Uczniowie klasy II Technikum Logistycznego w dniu 19.10 i 24.10 odwiedzili magazyny firmy Drumet. Podczas wizyty dowiedzieliśmy się dużo o pracy magazyniera, funkcjonowaniu magazynu, a także co nieco o procesie produkcyjnym. Zapoznano nas z przepływem informacji i towarów między produkcją, magazynem a klientem. Zobaczyliśmy różne rodzaje regałów, wózków widłowych, podziwialiśmy precyzję operatorów podczas odkładania ładunku. Usłyszeliśmy dużo ciekawych rzeczy o magazynowaniu, działaniach podjętych w celu wyeliminowania wypadków przy pracy, sposobie włączania pracowników w jakość funkcjonowania zakładu i zwiększanie poziomu bezpieczeństwa. Zostaliśmy zapoznani z asortymentem towarów produkowanych przez  Drumet, pokazano nam, jak myty jest surowiec przeznaczony do produkcji i jaki wpływ ma zawartość węgla na twardość drutu. Dziękujemy pani Marioli Chaberskiej za serdeczne przyjęcie, panu Cezaremu Niemczykowi za fachowy i ciekawy sposób poprowadzenia spotkania, firmie Drumet Liny i Druty sp. z o.o.z prezesem Januszem Soboszczykiem za podjęcie współpracy ze szkołą.

Dariusz Jaroński


Zajęcia taktyczne z 31.BLT w Krzesinach

23.10.2018 r. gościli w naszej szkole żołnierze 31. BLT w Krzesinach. W ramach porozumień o współpracy żołnierze przeprowadzili z uczniami klas logistycznych zajęcia taktyczne. Zakres zajęć obejmował szkolenie z zakresu udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku działań zbrojnych, przyjmowania pozycji strzeleckiej w pozycji leżącej i stojącej. Uczniowie zapoznani zostali również z budową grantu oraz ochroną przed skażeniami. Na zakończenie uczestniczyliśmy w pokazie zatrzymania i obezwładnienia osoby podejrzanej przy pomocy specjalnie tresowanego w tym celu psa. Zajęcia przeprowadzone zostały profesjonalnie z pełnym zaangażowaniem wojskowych oraz uczniów i stanowiły wprowadzenie do zajęć, które będą się odbywały w przyszłości.  

Adam Kapeliński


Zajęcia z żołnierzami z I Brygady Logistycznej

17.10.2018 r. uczniowie klas logistycznych naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez żołnierzy I Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Zajęcia obejmowały  elementy musztry takie jak formowanie w szereg i dwuszereg, kolumnę marszową dwójkową  i czwórkową, zwroty, krok marszowy i defiladowy.  Uczniowie zapoznani zostali również ze sprzętem wykorzystywanym w łączności stosowanym przez wojsko.

Adam Kapeliński


Młodzież na koncercie w LCDK 

Śpiewana historia Polski – koncert Kuby Michalskiego

 na rok obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości

W środę 17 października młodzież naszej szkoły uczestniczyła w koncercie Kuby Michalskiego, który miał miejsce w Lubranieckim Centrum Dziedzictwa Kulturalnego. Występ odbył się w ramach obchodów stulecia rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W formie poetycko-muzycznej opowieści zaproszony gość przedstawił historię Polski, od królestwa Jagiellonów do czasów niemalże współczesnych.
Każdy utwór uzupełniony był szkicem historycznym, co dodatkowo wzbogacało występ. W programie można było usłyszeć przede wszystkim utwory Jacka Kaczmarskiego. Artysta zaprezentował również swoje kompozycje do dzieł naszych wielkich poetów, takich jak: Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, Adama Asnyka, Cypriana Kamila Norwida, Zbigniewa Herberta i Juliana Tuwima. Koncert zakończyła znana patriotyczna pieśń - „Piechota, ta szara piechota”, zabierając nas w muzyczną podróż w czasie. Takie wydarzenie było ciekawą propozycją uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
.

Katarzyna Prokopiak


W Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu

W dniu 16 października w Grupie przedstawiciele naszej szkoły: Dominika Kułakowska, Natalia Dąbrowska, Damian Janicki, Patryk Sikorski, Ernest Kowalski oraz Bartłomiej Lewandowski uczestniczyli w obchodach Święta Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela. Uroczysty apel z okazji Święta rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości mjr. Łukasza Buczkowskiego. Komendant Centrum Szkolenia Logistyki podziękował za bardzo dobrą służbę i pracę oraz rzetelne wypełnianie obowiązków na rzecz Jednostki oraz wręczył wyróżnienie i odznaczenia dla żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników RON. Po apelu pokaz musztry paradnej dała Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy. Ostatnim z punktów obchodów był festyn żołnierski, podczas którego zaprezentowany został sprzęt Centrum Szkolenia Logistyki.

Magdalena Twardowska


Spotkanie z przedstawicielem WKU we Włocławku

W poniedziałek 15 października 2018 r. uczniowie klas logistycznych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku, która jest instytucją partnerską naszej szkoły. Młodzież została zapoznana z możliwymi do wyboru rodzajami służby wojskowej. Najszerzej nasz gość omówił służbę przygotowawczą oraz Wojska Obrony Terytorialnej. Uczniowie poznali również zasady ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej, wyższej szkole oficerskiej lub do służby kandydackiej w studium oficerskim. Dodatkowym elementem spotkania było przekazanie młodzieży informacji na temat projektu Ministerstwa Obrony Narodowej pod hasłem „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Agnieszka Rewers


105 lat szkoły w Dzień Edukacji Narodowej

                                                                      „Spotkania wytyczają drogę ludzkiego losu,

                                                  niezależnie od tego, czy trwają kilka godzin, kilka dni czy całe życie…”

11 października 2018 roku  odbyła się uroczysta akademia poświęcona Dniu Edukacji Narodowej, która była także okazją do uczczenia 105 rocznicy powstania naszej Szkoły. Swoją obecnością wysoką rangę uroczystości nadali  przybyli goście: p. burmistrz Lubrańca S. Budzyński, radny powiatu włocławskiego p. K. Matusiak,  emerytowany dyrektor szkoły p. H. Pietrzak,  emerytowani nauczyciele i pracownicy oraz rodzice.   W dniu tym odbyło się także ślubowanie uczniów klas pierwszych. Młodzież przeniosła zebranych w sentymentalną podróż, podziękowała pracownikom za pracę wkładaną w wychowanie i rozwijanie kreatywności stanowiącej klucz do  sukcesu w życiu zawodowym.

Elżbieta Bernaciak  


"Rowerem po Europie"

XVI edycja Powiatowego Rajdu Rowerowego „Rowerem po Europie” tradycyjnie od lat odbył się w Gołaszewie. W tegorocznym rajdzie udział wzięło ok. 200 uczniów ze szkół na terenie powiatu włocławskiego. Nie mogło zabraknąć i nas zwłaszcza, że od lat jesteśmy jego współorganizatorami. Liczna grupa dzieci i młodzieży bawiła się wspólnie w konkurencjach sportowych i wiedzy. Sił dodawał syty poczęstunek, a jesienne słońce humoru do dobrej wspólnej zabawy.


Powiatowy Konkurs Chopinowski

W piątek 5 października 2018 r. w ZS w Izbicy Kujawskiej odbył się IX Powiatowy Konkurs Chopinowski. Również w tegorocznych zmaganiach wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Tym razem byli to Wiktoria Stęczna z kl. III TE oraz Patryk Małecki z kl. II TE. Z radością informujemy, że Wiktoria z konkursowym testem poradziła sobie bardzo dobrze i zajęła II miejsce. Gratujemy!

Agnieszka Rewers


Olimpiada Logistyczna - eliminacje 

4 października w naszej szkole odbył się I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół średnich aby rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną.  Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, z klasy IV TL:  Damian Janicki, Patryk Sikorski, Jakub Wesołowski. Natomiast z klasy III TL: Patryk Czajkowski, Michał Gabrysiak,   Eryk Pniewski, Patryk Szatkowski. Czekamy na wyniki i życzymy chłopakom powodzenia.  

Małgorzata Szulc


Z ERASMUS+ w Tatrach

W dniach 17 – 24 września 2018 r. 7 uczennic z naszej szkoły wzięło udział w międzynarodowym projekcie Erasmus+ „Our planet needsyou – EcologicalVolunteering” odbywającym się w Poroninie. Wraz z innymi uczestnikami z Bułgarii, Grecji i Litwy miały okazję m. in. zwiedzić Tatrzański Park Narodowy. W kolejnych dniach dziewczyny dotarły do Czarnego Stawu Gąsienicowego, Doliny Kościeliskiej i Jaskini Mroźnej oraz nad Morskie Oko. Wracając ze szlaku, jak na ekologiczny projekt przystało, zbierały śmieci pozostawione przez odwiedzających park turystów. Oprócz faktycznego działania na rzecz środowiska, uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o Tatrach w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Zakopanem. Na warsztatach w trakcie projektu odbyło się kilka ciekawych dyskusji np. pod tytułem „Czy da się całkowicie zniwelować dotychczasowe zanieczyszczenie środowiska?”. Projekt na pewno był dla uczestniczek okazją do uświadomienia sobie wpływu ludzi na środowisko. Ponadto dziewczyny na pewno zawarły międzynarodowe znajomości, podszkoliły swój język angielski i wróciły pełne wrażeń i wspomnień.

Wiktoria Stęczna, uczennica kl. III TE


"Akcja - segregacja" w Marysinie

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata ". Hasło tegorocznej edycji, ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia, brzmiało  „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.

W dniu 21 września 2018 roku nauczyciele wraz z uczniami udali się na porządkowanie okolicy. Każda klasa miała wyznaczony teren, który solidnie posprzątano. Efekty pracy były zadowalające. Osobą odpowiedzialną w naszej szkole za organizację akcji „Sprzątanie świata – 2018" była Pani Jolanta Wróblewska

Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy za działania na rzecz ochrony środowiska!

Jolanta Wróblewska


Zawody historyczno - obronne

W piątek 14 września 2018 r. drużyna uczniów klas logistycznych w składzie: Damian Janicki (kl. IV), Kamil Matuszewski i Michał Gabrysiak (kl. III) oraz Maksymilian Kubacki (kl. II), pod dowództwem Aleksandry Michalskiej (kl. II) wzięła udział w rozgrywanych w Toruniu Barbarce zawodach historyczno - obronnych "Bieg zesłańca - 2". Uczniowie startowali w 10 konkurencjach, które wymagały od nich zarówno sprawności fizycznej, jak i wiedzy historycznej i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Drużyna startowała w marszobiegu na orientację, odpowiadała na pytania z dotyczące historii Sybiraków i martyrologii Narodu Polskiego, musiała wykazać się znajomością tematyki dotyczącej Wojsk Obrony Terytorialnej czy zaprezentować metodę pozyskiwania i uzdatniania wody. Męska część drużyny mogła wykazać się siłą i sprytem w konkurencji cięcia pnia piłą ręczną, natomiast zadaniem zespołowym było rozpalenie ogniska z dostępnych w pobliżu materiałów. Niezwykle widowiskowe było opatrywanie rannego, a odczytywanie znaków topograficznych z mapy- konkurencją wymagającą bystrego oka. Młodzież miała okazję posłuchać opowieści Sybiraków, którzy dzielili się swoimi przeżyciami z czasów zsyłki. Po żołnierskim posiłku wszyscy uczestnicy zawodów udali się pod pomnik Męczeństwa Narodu Polskiego na Barbarce, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze w hołdzie pomordowanym w tym miejscu przez hitlerowców w 1939 roku mieszkańcom Torunia i okolic.

Agnieszka Rewers


Praktyki zagraniczne z Erasmus+


Dożynki Gminno - Parafialne

W niedzielę 16 września 2018 r. w Lubrańcu odbyły się dożynki gminno – parafialne. W tegorocznym dziękczynieniu za plony, wzorem lat ubiegłych, uczestniczyła również nasza szkoła.  Marysiński wieniec dożynkowy przygotowała pani Anna Wróblewska przy pomocy uczennicy klasy II TE, Martyny Głowackiej. W korowodzie dożynkowym nieśli go uczniowie: Dominika Pasturska  (kl. II TE), Weronika Wieczorek (kl. ITE), Klaudia Włodarczyk (I TE) oraz Hubert Czerwiński (kl. I TL), a chleb dożynkowy - pani Małgorzata Szulc. Przedstawiciele Rady Rodziców, panie Anna Kowalska i Aleksandra Czerwińska wraz z nową przewodniczącą, panią Bożeną Niewiadomską, wzięli udział w konkursie kulinarnym, zorganizowanym w ramach IV Festiwalu Kuchni Kujawskiej – Święto Czarniny. W imieniu pani przewodniczącej i własnym serdecznie dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie konkursowej zupy oraz tradycyjnego produktu spożywczego, którym były czereśnie w occie.  Przypadły one do gustu jurorom i pozwoliły marysińskiej drużynie  zająć I miejsce we wspomnianym konkursie. Rodzice wygrali dla szkoły komorę wędzarni o wartości 1000 zł. Tradycyjnie już w trakcie dożynek ZS w Marysinie wystawia swój namiot promocyjny. Tym razem uczniowie klas III wraz z wychowawczyniami, paniami Aleksandrą Orlińską i Agnieszką Rewers, sprzedawali przygotowane przez siebie ciasto i chleb ze smalcem. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze zasilą fundusz studniówkowy. Przy okazji pod szkolnym namiotem i na terenie stadionu przedstawicielki Szkolnego Koła Wolontariatu  wraz z panem Dariuszem Jarońskim zbierały fundusze na program stypendialny Fundacji św. Mikołaja. Fotografem całej uroczystości była pani Magdalena Łukasik. Pomocą techniczną służył jak zwykle pan Jerzy Lewandowski. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie stoiska promocyjnego naszej szkoły, tym, którzy upiekli ciasta czy pomagali w inny sposób. Dziękujemy również odwiedzającym nas nauczycielom, rodzicom, absolwentom i sympatykom.  Uczestnictwo w takich uroczystościach to bowiem nie tylko okazja do zaprezentowania się szerszemu gronu, ale również szansa na spotkanie z ludźmi, którzy czują się z naszą szkołą związani.

Agnieszka Rewers


W rocznicę wybuchu II wojny światowej

W 79. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej przedstawiciele władz samorządowych oraz delegacje złożyli kwiaty pod pomnikiem "Poległym za wolną i niepodległą Polskę". Naszą szkołę reprezentowała delegacja w składzie Dominika Pasturska, Lidia Sławianowska i Ernest Kowalski. Opiekę nad uczniami sprawowała p. Magdalena Łukasik.
Stypendia św. Mikołaja

Nowy rok szkolny to nowe wieści z programu stypendialnego Fundacji św. Mikołaja. Uczniowie,  którzy uzyskali średnią ocen na świadectwie min. 4,0 i są zaangażowani w działalność szkolną lub pozaszkolną  mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 150 zł miesięcznie. Dodatkowym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby starać się o stypendium jest kryterium dochodowe – miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 1500 zł (zasady obliczania dochodu dostępne tutaj ). Wniosek o przynanie stypendium ( dostępny tutaj ) należy złożyć u p. Agnieszki Rewers, szkolnego koordynatora Programu,  najpóźniej do 21 września br. Szczegółowe informacje o stypendiach znajdują się w Regulaminie przyznawania stypendium oraz u p. Rewers. 

Serdecznie dziękujemy dotychczasowym ofiarodawcm, którzy wsparli nasz szkolny program stypendialny. Dziękujemy wszystkim, którzy wpłacili pieniądze na konto lub w inny sposób – np. kupując ciasto na stoisku szkolnym w czasie Dni Lubrańca – przyczynili się do zwiększenia funduszy, które teraz możemy rozdysponować wśród naszych uczniów. Zebrana dotychczas kwota zostanie pod koniec września podwojona przez Fundację św. Mikołaja.

Jeśli na nasze stypendialne konto w terminie od 3 do 19 września br. wpłynie minimum 500 złotych, otrzymamy dopłatę w wysokości 500 zł. Co więcej – za każde zebrane 500 złotych szkoła dostanie drugie 500 złotych. Prosimy więc wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie.  Wystarczy wejść na stronę:

https://stypendia.mikolaj.org.pl/index.php/sol_site/przekazy/info i wpłacić dowolną kwotę. Wszystkie zebrane pieniądze trafią do naszej marysińskiej młodzieży. Z góry dziękujemy za każdą złotówkę!


Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19


 


ARCHIWUM