Archiwum rok szkolny 2017/18


Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Po całorocznej pracy, przyszedł upragniony czas wakacji!! To zasłużony odpoczynek dla uczniów, ale i wszystkich związanych z pracą w szkole. Gratulujemy wszystkim osiągniętych wyników, ale szczególnie tym, którzy uzyskali wyniki ponadprzeciętne zarówno w nauce, konkursach jak i w działalności na arenie sportowej. Na wyróżnienie i statuetkę "Najlepszy absolwent 2018" zdaniem powołanej w tym celu komisji zasłużyła Wiktoria Stęczna, która swoją całoroczną pracą i zaangażowaniem dała przykład innym.

 Życzymy wspaniałych słonecznych wakacji, szalonych, ale bezpiecznych. Do zobaczenia ;-)


Niespodzianka od Rady Rodziców

21 czerwca Rada Rodziców zorganizowała dla uczniów i pracowników szkoły grilla. Było to miłe podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 za co serdecznie dziękujemy.


Święto Żuru Kujawskiego

W sobotę 16 czerwca 2018 r. na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu odbyła się VIII edycja Święta Żuru Kujawskiego. Na uroczystości tej nasza szkoła już siódmy raz reprezentowała Powiat Włocławski. W skład drużyny gotującej żur w tym roku weszły: Jadwiga Kordylak, Jolanta Wróblewska, Małgorzata Szulc, Aleksandra Orlińska. Pod namiotem promocyjnym wystawianym przez Starostwo Powiatowe we Włocławku rolę gospodarzy razem z panią dyrektor pełnili: Jolanta Mieszkowska, Katarzyna Prokopiak, Iwona Mętlewicz, Agnieszka Rewers, Magdalena Łukasik i Lidia Sławianowska.  Wszyscy spisali się świetnie, czego dowodem był ciągle obecny przy powiatowym namiocie tłum gości, chcących skosztować przygotowanych wcześniej przysmaków. Chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem, drożdżowe placki, młoda kapusta i naleśniki rozeszły się w oka mgnieniu. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich do Brześcia za rok.


XX Powiatowe Święto Sportu


Przemarsz z okazji Dni Lubrańca

Tegoroczne obchody Dni Lubrańca, które odbywały się w dniach 2-4 czerwca,  były dla naszej szkoły kolejną okazją do zaprezentowania się w środowisku lokalnym. W czasie sobotnich uroczystości na Stadionie Miejskim uczennice z  ZS w Marysinie  odebrały z rąk pana Burmistrza symboliczny klucz do miasta. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko promocyjne szkoły, na którym można było kupić ciasto lub chleb ze smalcem i ogórkiem. A to wszystko za sprawą rodziców i pracowników szkoły, którzy upiekli słodkości i Piekarni Kujawskiej z Boniewa, która podarowała nam pieczywo. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze zasiliły nasze stypendialne konto założone w ramach programu Fundacji Świętego Mikołaja. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować stoisko promocyjne i towarzyszyli nam na stadionie. Podziękowania kierujemy do pani dyrektor, wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły oraz dziewcząt z klasy II TE, które pełniły rolę wolontariuszek. Były to Dominika Pasturska, Karolina Nowak, Adrianna Banasiak i Aleksandra Konopska. Ostatnim elementem Dni Lubrańca była poniedziałkowa Biało – Czerwona Parada Młodości i kończąca ją impreza plenerowa na muszli koncertowej. W patriotycznym przemarszu również nie zabrakło młodzieży z Marysina. W czasie spotkania wszystkich szkół nad Dunajem nasza szkoła po raz kolejny miała możliwość zaprezentowania się. Grupa uczniów klas logistycznych przedstawiła elementy musztry, a uczennice klasy III TE, Joanna Wysocka i Natalia Lewandowska, przy aktorsko – tanecznym wsparciu dziewcząt z klasy II TE zaśpiewały piosenki.

Agnieszka Rewers


Zagraniczne staże zawodowe dla naszych uczniów!

Zagraniczne staże zawodowe szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobisty.”

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

01.09.2018 - 31.08.2019

Miło nam poinformować, że nasza szkoła realizować będzie projekt staży zawodowych w ramach programu Erasmus+! W ramach projektu „Zagraniczne staże zawodowe szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobisty.” 40 uczniów z kierunków technik logistyk i technik ekonomista weźmie udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Grecji! Uczniowie będą mieli okazję rozwinąć swoje kompetencje językowe (w zakresie słownictwa branżowego oraz komunikacji), kompetencje kulturowe (otwartość na nowe kultury, mobilność zawodowa) oraz kompetencje zawodowe (specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie praktyczne).

Po zakończonym stażu wszyscy uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje zawodowe – wydany w dwóch wersjach językowych (angielskiej i polskiej) Certyfikat Europass-Mobilność oraz certyfikaty wystawione przez przedsiębiorstwa przyjmujące uczniów na zagraniczny staż.

Więcej informacji wkrótce!


Regionalne obchody 100-lecia niepodległości

W poniedziałek 14 maja 2018 roku delegacja klas mundurowych naszej szkoły skorzystała z zaproszenia Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego i wzięła udział w zorganizowanej w Toruniu inauguracji regionalnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Najpierw młodzież wraz z opiekunem, panią Agnieszką Rewers i panią dyrektor Magdaleną Twardowską wysłuchała konferencji poświęconej Janowi Pawłowi II, który jest patronem naszego województwa. Kolejnym punktem obchodów było uczestnictwo w uroczystej sesji Sejmiku Województwa, która odbyła się przed Urzędem Marszałkowskim. Zebrani mogli zobaczyć inscenizację wizyt w regionie marszałka Józefa Piłsudskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, a także wysłuchać recytacji fragmentów "Pana Tadeusza" językiem Polaków z Wileńszczyzny oraz występu m.in. orkiestry wojskowej z Torunia. W czasie tych uroczystości rozpoczęto również akcja zbierania wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego podpisów pod "Deklaracją z okazji 100. rocznicy odzyskania nieodległości przez Polskę". Nasze uczestnictwo w toruńskich uroczystościach związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości wpisuje się w realizowany w Marysinie program edukacyjny Szkoła Niepodległej, jest również okazją do kształtowania wśród młodzieży postaw patriotycznych.


100 lat artylerii w wolnej Polsce

10.05.2018r. uczniowie naszej szkoły pod opieką pana Adama Kapelińskiego skorzystali z zaproszenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia i wzięli udział w szkoleniu proobronnym "100 lat artylerii w wolnej Polsce" skierowanym do uczniów klas mundurowych. Na terenie jednostki w Toruniu młodzież miała okazję m.in. zapoznać się ze sprzętem wojskowym, wzbogacić wiedzę z zakresu topografii, historii artylerii, udzielania pierwszej pomocy czy zasad określania odległości w terenie. Sympatycznym zakończeniem dnia była grochówka na żołnierskiej stołówce.


Gminne obchody rocznicowe

Już tradycją jest udział naszej szkoły w gminnych obchodach świąt patriotycznych. W tym roku w uroczystościach związanych uchwaleniem Konstytucji 3 Maja w Lubrańcu udział wzięli uczniowie klasy III logistycznej mundurowej: Natalia Nowakowska, Dominika Kułakowska, Jakub Wesołowski, którzy pełnili wartę pod pomnikiem i na cmentarzu. W poczcie sztandarowym naszą szkołę reprezentowali: Dominika Pasturska, Natalia Lewandowska  i Patryk Niewiadomski, natomiast Lidia Sławianowska, Joanna Wysocka i Klaudia Lewandowska składały kwiaty pod pomnikiem. Opiekę nad uczniami tego dnia sprawowały: p. Małgorzata Szulc i p. Magdalena Łukasik.


Rocznica Konstytucji 3 Maja

26 kwietnia 2018 r. odbył się w naszej szkole apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 maja, to jest rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie Zespołu Szkół im Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie przygotowali część artystyczną.  Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Zaprezentowano także historię konstytucji. Uczniowie recytowali wiersze o tematyce patriotycznej. Wszystkim obecnym na apelu uświadomiono, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia Po zakończeniu apelu  zabrała głos pani dyrektor Magdalena Twardowska. Było to ważne i wyjątkowe wydarzenie dla naszej szkoły. 

Aleksandra Orlińska

Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej

W dniu 20.04.2018r w Choceniu odbył się powiatowy Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej. Celem olimpiady jest upowszechnienie i pogłębienie w formie teoretycznej i praktycznej wiedzy o Obronie Cywilnej. Uczniowie rozwiązywali test, następnie przedstawiali swoje umiejętności w części praktycznej dotyczącej udzielania pierwszej pomocy. Naszą szkołę naszą reprezentowały: Dominika Pasturska i Lidia Orzechowska.


Uczniowie w siedzibie Banku

18.04.2018r. uczniowie z klas trzecich technikum  pod opieką p. Małgorzaty Szulc  odwiedzili Bank Spółdzielczy w Lubrańcu. W czasie prezentacji zapoznali się z elementami i zasadami funkcjonowania systemu  bankowego w Polsce. Dowiedzieli się o ofercie  Banku skierowanej dla osób fizycznych, rolników i przedsiębiorców oraz młodzieży. Przedstawiona została oferta usług skierowanych  przez Bank dla młodzieży:  konto „Junior„ oraz  „Żak”. Zostali również oprowadzeni po placówce oraz zapoznali się z działaniem bankomatu. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali  słodycze  oraz długopisy z logo Banku. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie oraz za to, że mogliśmy  zobaczyć „od środka” pracę w Banku.

Małgorzata Szulc


Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska. Patronem medialnym XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA oraz multiportal agropolska.pl.

20 kwietnia 2018 r. odbywały się eliminacje okręgowe XLII OWiUR okręgu bydgoskiego (województwo pomorskie i kujawsko pomorskie) w Zespole  Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie niedaleko Bydgoszczy. Jak co roku  uczniowie  odpowiadali na 60 pytań testowych i podchodzili do etapu praktycznego złożonego z 3 zadań.  Uczniowie rywalizowali w 6 blokach tematycznych. O zakwalifikowanie się do eliminacji centralnych OWiUR-u walczyło 115 uczniów z różnych szkół, ale tylko 16 z nich miało szansę na otrzymanie dyplomu. Naszą szkołę w bloku Agrobiznes, reprezentowała Paulina Kosmalska z klasy III Technikum Ekonomicznego, która wygrała etap szkolny i  rywalizowała z uczniami innych szkół w etapie okręgowym. Zadania nie należały do łatwych a poziom wiedzy wszystkich uczestników był bardzo wysoki. Paulina zaprezentowała wysoki poziom wiedzy i umiejętności ale nie zakwalifikowała się do etapu centralnego Finaliści otrzymali dyplomy i  wartościowe nagrody rzeczowe.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Jolanta Wróblewska


"Żonkile" Akcja społeczno - edukacyjna

Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji społeczno - edukacyjnej "Żonkile" organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Jej celem jest upamiętnienie rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. W ramach tej akcji młodzież obejrzała film pt."Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943". Symbolem pamięci o tym największym zbrojnym zrywie Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniu miejskim w okupowanej Europie są żonkile. Stało się tak za sprawą Marka Edelmana, ostatniego dowódcy ŻOB. Co roku 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał on bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil - także w wersji papierowej - stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu.


Centrum Szkolenia Logistyki musztruje

W poniedziałek 16 kwietnia młodzież klas logistycznych mundurowych z Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie uczestniczyła w zajęciach z musztry indywidualnej prowadzonych przez instruktorów z Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu. Uczniowie zostali podzielni na 3 grupy i pod okiem żołnierzy ćwiczyli m.in. sprawne zajmowanie miejsca w szyku podczas zbiórek w szeregu, dwuszeregu, kolumnie marszowej, marsz krokiem równym i defiladowym, zwroty w miejscu i w marszu, oddawanie honorów (salutowanie). Zajęcia odbywały się w ramach porozumienia o współpracy podpisanego między szkołą w Marysinie a jednostką z Grudziądza. To nie ostatnie tego typu działania w trwającym roku szkolnym – kolejne zaplanowane są na koniec kwietnia.


Sukcesy naszych uczennic

W dniu 11 kwietnia 2018r. w Liceum Ogólnokształcącym w Kowalu odbył się XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny oraz Konkursy: „Polska w XX-leciu międzywojennym i Konkurs Recytatorski Poezji Z. Herberta”. Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie ortograficznym oraz w konkursie wiedzy o Polsce w okresie XX-lecia  międzywojennego. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że  Mistrzem Ortografii  została Wiktoria Stęczna – uczennica klasy II Technikum Ekonomicznego. II miejsce w konkursie wiedzy o Polsce w XX-leciu międzywojennym zajęła Aneta Ratecka - uczennica klasy III Technikum Ekonomicznego.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

Elżbieta Bernaciak


Marysin na niebiesko

2 kwietnia nasza szkoła włączyła się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Młodzież ubrana na niebiesko nie tylko pozowała do zdjęcia, ale również, a może - zwłaszcza - nabierała na zajęciach z pedagogiem świadomości, czym tak naprawdę jest autyzm.

 


Warta przy grobie Pana JezusaFinał konkursu "Wiedza z Rachunkowości"

27 marca 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku odbyło się rozstrzygnięcie III Regionalnego Konkursu "Wiedza z rachunkowości". W konkursie naszą szkołę reprezentowały: Magdalena Wiśniewska, Malwina Lipska, Romana Marciniak. Dziewczyny otrzymały dyplomy i upominki za udział w konkursie. Malwina Lipska znalazła się wśród wyróżnionych, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Małgorzata Lewandowska


Stypendium św. Mikołaja

Szkoła przystąpiła do programu stypendialnego pod patronetem MEN "Stypendia św. Mikołaja" stworzony po to, by budować więź między uczniami, szkołami i absolwentami. Celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia  dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. Absolwenci i społeczność lokalna fundując stypendium w wybranej szkole, dają ich obecnym uczniom niezwykle ważną szansę na dalszą edukację i spełnienie marzeń. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu i aktywnego wspierania naszej młodzieży w osiąganiu celów. Więcej o akcji oraz profil szkoły w programie.


Szkolny etap konkursu "Informiada"

We wtorek 27 marca w naszej szkole odbył się I etap konkursu informatycznego Informiada, organizowanego przez PWSZ we Włocławku. W komputerowych zmaganiach brało udział 11 uczniów z klas I i II. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna była p. Jolanta Wróblewska.

 

 

 


Szkolna Liga Strzelecka

W poniedziałek 26 marca w Kłodawie odbyły się ostatnie w tym sezonie zawody w ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej, obejmującej szkoły z województw kujawsko - pomorskiego oraz wielkopolskiego. Naszą szkołę w tej rywalizacji reprezentowała drużyna w składzie: Jakub Wesołowski, Patrycja Rojewska, Karolina Nowak, Szymon Kaczmarek i Patryk Sikorski. Nasi strzelcy radzą sobie coraz lepiej, nabierają doświadczenia i umiejętności. Liczymy, że kolejny sezon Ligi przyniesie jeszcze większe sukcesy.


Szkoła w konkursie "Szkoła Niepodległej"


Nagrody w konkursie

Dnia 15.03.2018 uczniowie z naszej szkoły wraz z opiekunem p. Iwoną Mętlewicz udali się do Włocławka na galę rozdania nagród w konkursach zorganizowanych przez KPCEN z okazji XIV Narodowego Dnia Życia i Świętości Życia. Spośród naszych uczniów wyróżnienie w kategorii literackiej „Bezdomność może dotyczyć wszystkich” otrzymali: Patryk Małecki z kl. ITE, Martyna Głowacka z kl. ITE i Marietta Krajewska z kl. III TE oraz nagrodę w kategorii plastycznej - Logo Schroniska dla Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi otrzymała Dominika Pasturska z kl. II TE.


Logistycy z wizytą w piekarni

W dniu 27 marca 2018 r. grupa uczniów z  kl. III TL wraz z opiekunem p. Małgorzatą Szulc udała się do  Piekarni Kujawskiej w Boniewie. Dzięki fachowym wyjaśnieniom właściciela p. Juliusza Generta młodzież zapoznała się z procesem produkcyjnym pieczywa (chleba, bułek i innych wyrobów piekarniczych). Uczniowie dowiedzieli się o tym, jak się piecze chleb bez „ulepszaczy”  tylko z naturalnych składników. Na koniec zostaliśmy poczęstowani pysznymi pączkami. Bardzo serdecznie dziękujemy za możliwość zorganizowania wycieczki, za życzliwe przyjęcie i zapoznanie z tajnikami wypieku chleba.

Małgorzata Szulc


Konkurs - "RAZEM UCZYMY SIĘ EKONOMII"

W czwartek 22 marca 2018 roku odbyła się w naszej szkole I edycja skierowanego do uczniów klas gimnazjalnych konkursu "Razem uczymy się ekonomii". W rywalizacji wzięła udział młodzież z 4 szkół: Boniewa, Izbicy Kujawskiej, Kruszyna i Lubrańca. Uczniowie rozwiązywali test z zakresu ekonomii z elementami prawa składający się z 30 pytań. Zadania konkursowe obejmowały treści przewidziane do realizacji w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie na etapie gimnazjalnym. Po podliczeniu punktów okazało się, że największą wiedzą wykazały się uczennice z Kruszyna:  I miejsca zajęła Katarzyna Jaroszewska,a II - Gabriela Szylar. III miejsce przypadło w udziale uczniowi z Lubrańca -Jakubowi Aleksińskiemu. Gratulujemy zwycięzcom, a tych, którym nie udało się stanąć na konkursowym podium pocieszamy, że za rok kolejna edycja konkursu i kolejna możliwość zdobycia tytułu laureata. Konkurs przygotowały panie Jadwiga Kordylak, Małgorzata Lewandowska i Małgorzata Szulc. Pani dyrektor Magdalena Twardowska każdemu z uczestników wręczyła dyplom uczestnictwa oraz zestaw upominków, laureaci natomiast otrzymali nagrody rzeczowe, za których ufundowanie serdecznie dziękujemy Rada Rodziców.

Agnieszka Rewers


Konkurs Języków Obcych

Dnia 21.03.2018r. w ZS im. Władysława Reymonta w Chodczu odbył się IX Powiatowy Konkurs Języków Obcych. Naszą szkołę reprezentowały Wiktoria Stęczna z kl. IITE oraz Aneta Ratecka z kl. IIITE. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej dziewczyny rozwiązywały test dotyczący krajoznawstwa państw niemiecko- i anglojęzycznych, w drugiej odpowiadały na 3 pytania o tej samej tematyce. Uczennice zajęły wysokie III miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce języków obcych.

Wioletta Marcińska


Wiosna w Marysinie

Od wielu lat w naszej szkole zgodnie z tradycją świętujemy nadejście Wiosny. Głównym celem imprezy była integracja uczniów, motywowanie do pracy na rzecz klasy, szkoły czy wdrażanie do zdrowej rywalizacji poprzez udział w Wiosennym Turnieju Klas. Były wiosenne kanapki, stroje i konkursy także związane ze szkołą, jej budynkiem, patronką i historią. Turniej wygrała klasa II TE, drugie miejsce zdobyła klasa IV TL, a trzecie przypadło klasie III TL. Uczniom z pozostałych klas bardzo dziękujemy za udział w wiosennych potyczkach. A klasie I za przeprowadzenie lekcji na wesoło. Rozstrzygnięto też konkurs plastyczny i literacki, ogłoszone z okazji 105-lecia istnienia naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu wiosennego turnieju.


"Stoły Wielkanocne na Kujawach"

W niedzielę 18 marca w Baruchowie odbyła się XX edycja Powiatowej Wystawy "Stoły Wielkanocne na Kujawach". Tradycyjnie już brała w niej także udział reprezentacja naszej szkoły. Przygotowaniem potraw i dekoracji na wystawowy stół zajął się zwłaszcza zespół uczennic klasy II Technikum Ekonomicznego w składzie: Dominika Pasturska, Karolina Kędzierska, Lidia Sławianowska, Lidia Orzechowska i Karolina Nowak. Swój wkład w wykonanie wielkanocnych przysmaków miały również nasze panie woźne. Oprócz młodzieży naszą szkołę na wystawie reprezentowała pani dyrektor oraz panie Małgorzata Lewandowska, Jadwiga Kordylak i Agnieszka Rewers, które także przygotowały różne świąteczne dania. Marysiński stół mógł kusić odwiedzających wystawę bogactwem smaków i kolorów dzięki funduszom zapewnionym przez Radę Rodziców, za które bardzo dziękujemy.

Agnieszka Rewers


Uczniowie na seminarium w Toruniu

Dnia 15 marca 2018 roku dzięki zaproszeniu Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 5 uczniów z klasy I Technikum Logistycznego: Jakub Tomporek, Jakub Andrusiewicz, Jakub Kubacki, Maksymilian Kubicki i Bartłomiej Lewandowski uczestniczyli w seminarium nt. ”100 lat odzyskania niepodległości przez Polskę”. W spotkaniu brało udział 10 szkół z województwa kujawsko - pomorskiego.


Konkurs Młodych Logistyków

Uczniowie klas logistycznych: Sandra Pniewska, Damian Janicki, Patryk Sikorski z klasy III technikum logistycznego i Michał Gabrysiak z klasy II technikum logistycznego wzięli udział w finale trzeciej edycji Regionalnego Konkursu Młodych Logistyków. Organizatorami przedsięwzięcia był Instytut Logistyki i Techniki Kujawskiej Szkoły Wyższej oraz Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Konkurs obejmował wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki, transportu i spedycji, a celem przedsięwzięcia było rozbudzenie zainteresowania tematyką logistyczną. III Regionalny Konkurs Młodych Logistyków składał się z dwóch etapów: eliminacji szkolnych przeprowadzonych w styczniu oraz II etapu, który odbył się 16 marca 2018 roku w siedzibie Uczelni we Włocławku. Wysoki standard wymagań spowodował, że eliminacje przeszły tylko 44 osoby; wśród nich czworo uczniów z Marysina. Dla szkoły to duże wyróżnienie, ponieważ nasi uczniowie dopiero zgłębiają arkana wiedzy z logistyki. Wszyscy uczestnicy finału w ramach wyróżnienia wyjechali na wycieczkę do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Nasi finaliści zostali wyróżnieni przez Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej 15% bonifikatą w opłatach czesnego w przypadku podjęcia nauki na tej uczelni.


Olimpiada Solidarności

W dniu 15 marca 2018 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbył się wojewódzki etap piątej edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego pod hasłem „Olimpiada Solidarności, dwie dekady historii”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację Centrum Solidarności. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice klasy III E – Paulina Kosmalska i Marietta Krajewska. Konkurs miał na celu upowszechnienie wiedzy historycznej o Polsce lat 1970-1990. Uczennice po dzielnej walce otrzymały  dyplomy i pamiątkowe nagrody.

Aleksandra Orlińska 


Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim

14 marca 2018 r., o godz. 12.00 w Bydgoszczy odbył się XI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy III TE, Paulina Kosmalska i Marietta Krajewska, które zakwalifikowały się do etapu międzyszkolnego. Czekamy z niecierpliwością na wyniki i życzymy dziewczynom powodzenia.

 

Aleksandra Orlińska


Maturzyści w Częstochowie

W środę 14.03.2018r. uczniowie klas maturalnych wraz z opiekunami p. Iwoną Mętlewicz i p. Agnieszką Rewers uczestniczyli w diecezjalnej pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę.  Tegoroczne pielgrzymowanie przebiegało pod hasłem roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązując do tego hasła, ks. Michał Krygier, kustosz bazyliki katedralnej i jednocześnie dyrektor Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Włocławskiej na początku spotkania pozdrowił tych, którzy przybyli na Jasną Górę, aby Bogu polecać swoją przyszłość i prosić o światło Ducha Świętego na czas egzaminu dojrzałości.

Podczas konferencji, która stanowiła pierwszy punkt spotkania, świadectwem swojej wiary dzielił się z młodymi ks. Jakub Bartczak,znany m.in. z ewangelizowania rapem. Zwrócił on uwagę na rolę i znaczenie Ducha Świętego, szczególnie w trudnych wydarzeniach, które mają miejsce w życiu każdego człowieka. Ksiądz Jakub prosił, by maturzyści pamiętali, że główny nurt życia człowieka wierzącego stanowi krzyż i przybity do niego Jezus. Po zakończonej konferencji pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie drogi krzyżowej oraz w Eucharystii sprawowanych w bazylice jasnogórskiej. Spotkanie zakończono poświęceniem pamiątkowych różańców i uroczystym zawierzeniem Matce Bożej. Ubogaceni modlitwą, napełnieni wiarą i nadzieją czekamy na egzaminy maturalne.

Iwona Mętlewicz


Wiedza z rachunkowości

13 marca 2018 r. uczennice klasy IV TE – Magdalena Wiśniewska, Malwina Lipska i Romana Marciniak wzięły udział w III Regionalnym Konkursie „Wiedza z rachunkowości”. Organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy we Włocławku i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań problematyką rachunkowości i finansów oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie. Konkurs odbył się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych, składał się z dwóch części: 20 pytań testowych i dwóch zadań sytuacyjnych. Wyniki będą ogłoszone 27 marca 2018 r. a więc trzymamy kciuki.

Małgorzata Lewandowska

Dzień Kobiet

Zgodnie z tradycją 8 marca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Kobiet. Chłopcy wraz z panem Jarońskim i panem Kapelińskim przygotowali dla wszystkich pań apel, w czasie którego nie zabrakło śpiewu i humorystycznych scenek. Dziewczyny nie chciały być dłużne, dlatego korzystając z okazji, złożyły męskiej części społeczności Marysina i przybyłym gościom życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Mężczyzny. Na szkolnej uroczystości obecni byli pani Monika Leśniewska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, panowie Wicestarosta Włocławski- p. Marek Jaskulski oraz Burmistrz Lubrańca p. Stanisław Budzyński, a także przedstawiciele Rady Rodziców: p. Agnieszka Smolińska, p. Ewa Wiśniewska i p. Piotr Sławianowski. Przybyli goście obdarowali wszystkie pracujące w szkole panie kwiatami i słodkościami. Prezentem od Rady Rodziców był także pyszny tort. Bardzo dziękujemy naszym gościom za obecność oraz za możliwość wspólnego świętowania Dnia Kobiet.


Olimpiada Teologii Katolickiej  

Dnia 7 marca 2018 roku, w parafii pw. Podwyższenia Krzyża świętego w Kole, odbył się diecezjalny etap XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem: Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka. Wzięło w nim udział 62 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych diecezji włocławskiej. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z kl. III TE: Aneta Ratecka i Milena Wojasińska. Wśród osób wyróżnionych znalazła się Milena z czego ogromnie się cieszymy i jeszcze raz gratulujmy. Dziewczynom życzymy kolejnych sukcesów.

Iwona Mętlewicz


SUKCES siatkarek w finale 

6 marca odbył się finał piłki siatkowej. Dziewczyny: Magdalena Wiśniewska, Anna Podolska, Monika Podolska, Karina Kucal, Karolina Nowak, Wioletta Drzewiecka oraz Oliwia Rakowska po świetnej grze w meczach eliminacyjnych i wyrównanym meczu o zwycięstwo zajęły II miejsce. Nasze siatkarki nieznacznie ustąpiły swoim rywalkom w tie-breaku i zajęły II miejsce za LO Lubraniec, a przed ZS w Starym Brześciu i ZSCKR w Kowalu. Mecz finałowy pokazał wysoki poziomy gry naszych dziewczyn i ducha walki Gratulujemy dziewczyny!!!

Opiekun: Jolanta Mieszkowska


Spektakl profilaktyczny

W poniedziałek 5 marca po raz kolejny gościliśmy w murach naszej szkoły aktorów z krakowskiego teatru Kurtyna. Tym razem przedstawili spektakl profilaktyczny pt. Labirynt. Celem przedstawienia było kształtowanie postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych oraz ukazanie pozytywnego stosunku do abstynencji. Aktorzy swoją grą uświadomili uczniom, jak ważna jest umiejętność dostrzegania konsekwencji swoich zachowań oraz korygowanie błędnych przekonań.


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dnia 1 marca o godz. 12.00: Marietta Krajewska, Katarzyna Szczupakowska i Damian Janicki, pod opieką p. Magdaleny Łukasik złożyli kwiaty pod pomnikiem na Placu 3-go maja w Lubrańcu.  W piątek 2 marca uczniowie klas I i II Technikum Ekonomicznego wraz z panią dyrektor oraz opiekunami, paniami Elżbietą Bernaciak, Aleksandrą Orlińską i Agnieszką Rewers skorzystali z zaproszenia Wojskowej Komendy Uzupełnień i wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowanych w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku. Młodzież miała okazję wysłuchać montażu słowno - muzycznego przybliżającego historię bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Wojskowej z Torunia.


Sukces siatkarek

Nasza drużyna siatkarek w składzie Magdalena Wiśniewska, Anna Podolska, Monika Podolska, Karina Kucal, Karolina Nowak, Wioletta Drzewiecka oraz Oliwia Rakowska bez kłopotów i w świetnym stylu pokonała drużyny szkół z Chocenia i Brześcia Kuj.  Dziewczyny wykazały się dużymi umiejętnościami i ambitną grą tym samym zapewniły sobie dogodną pozycję w walce finałowej. Dziękujemy i wierzymy  w dalsze sukcesy.

Opiekun: Jolanta Mieszkowska


"Razem uczymy się ekonomii"

UWAGA Ogłaszamy konkurs dla uczniów gimnazjum. Szczegóły w dołączonym regulaminie. Więcej >>


Kujawskie zapusty

Chodzenie z kozą to obyczaj kultywowany pomiędzy tłustym czwartkiem, a środą popielcową czyli w ostatnich dniach, kiedy można odbywać huczne zabawy. 8 lutego naszą szkołę odwiedziły grupy z Ossowa, Boniewa, Dobierzyna i Lubrańca. Jak co roku mogliśmy podziwiać nie tylko stroje przybyłych, ale również ich umiejętności taneczne i wokalne. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego dnia, a „kozy” już dzisiaj zapraszamy do naszej szkoły za rok.


Spotkanie z podróżnikiem

We wtorek 6 lutego uczniowie klas II, III i IV Technikum Ekonomicznego wraz z opiekunami: paniami Aleksandrą Orlińską i Iwoną Mętlewicz oraz z panem Adamem Kapelińskim uczestniczyli w Bibliotece Miejskiej w Lubrańcu w spotkaniu z podróżnikiem, panem Piotrem Kowalczykiem. Pan Piotr jest pasjonatem podróżowania i swą pasją, wrażeniami z wojaży po Ameryce Południowej, Azji i Afryce dzielił się ze słuchaczami. Młodzież mogła się od niego dowiedzieć, jak najtaniej zwiedzać świat oraz jakie miejsca odwiedzić. W czasie spotkania pan Piotr opowiadał również o zwyczajach krajów, które zwiedził, omawiał także realne niebezpieczeństwa i obalał mity związane z podróżowaniem do często egzotycznych krajów. Ciekawą ilustracją spotkania były zdjęcia z podróży, które prezentowały zwyczajne życie w odwiedzanych przez pana Piotra zakątkach świata.


Studniówka 2018


Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

12 stycznia 2018 r. odbyły się w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy zawody okręgowe Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Nasza uczennica Wiktoria Stęczna przez dwie godziny zmagała się z pytaniem opisowym, zadaniem z analizy finansowej i 30 pytaniami testowymi. O wysokim poziomie trudności może świadczyć fakt, że do II etapu zakwalifikowało się tylko 10% uczniów biorących udział w etapie szkolnym. Gratulujemy Wiktorii osiągnięcia takiego poziomu i życzymy otrzymania jak najlepszego wyniku.

Małgorzata Szulc


Konkurs z języka niemieckiego

Dnia 08.01.2018r. odbył się szkolny konkurs z języka niemieckiego. Uczennice z klasy IITE, IIITE oraz IIITL  zmagały się z testem leksykalno – gramatycznym, zawierającym elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego ale przede wszystkim sprawdzenie ich umiejętności językowych. Pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Stęczna z klasy IITE, miejsce drugie Aneta Ratecka z klasy IIITE a trzecie Dominika Pasturska z klasy IITE. Serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkim uczestniczkom sukcesów w nauce języka niemieckiego.

Wioletta Marcińska


Powspominajmy 2017...


Przedstawienie jasełkowe

Święta Bożego Narodzenia to czas magiczny, pełen miłości, życzliwości i pojednania. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych Świąt, w ostatnim dniu nauki, 21 grudnia 2017 r., odbyły się klasowe spotkania wigilijne oraz wystawiono jasełka. Tegoroczne przedstawienie odbyło się we współczesnej konwencji przy zachowaniu tradycyjnego, religijnego przesłania. Historię narodzin Jezusa przeniesiono bowiem we współczesność, osadzając ramę spektaklu na dworcu kolejowym pośród bezdomnych. Na dworcowej scenie w rolę aktorów wcielili się: Magdalena Wiśniewska, Paulina Wojasińska i Maciej Danielak, którzy zagrali w niezwykle przemawiający sposób  bezdomnych koczujących na dworcu kolejowym, Maciej Jastrzębski - Heroda, któremu towarzyszyły damy z dworu czyli Aleksandra Michalska i Oliwia Rakowska. Klaudia Lewandowska przyjęła zaszczytną rolę Maryi u boku Bartka Lewandowskiego, który grał Józefa. Jakub Tomporek, Maksymilian Kubicki i Jakub Kubacki to trzej Mędrcy, którzy przybyli z darami do Nowonarodzonego Króla. Funkcję pasterza przyjął Patryk Małecki a swojego głosu jako megafonistaka dworcowa użyczyła Karina Kucal. Całość przedstawienia ubogaciły kolędy i pastorałki w wykonaniu dziewcząt i chłopców z kl. I i III Te. Oprawą muzyczną zajął się Patryk Niewiadomski. Niezwyczajny scenariusz wywołał wiele emocji a jednocześnie uświadomił, że życie Jezusa to nie jakaś archeologia biblijna, lecz rzeczywistość, która aktualnie może dotknąć współczesnego człowieka.  Wystarczy zaryzykować: otworzyć serce na MIŁOŚĆ i … wsiąść do „POCIĄGU JEZUSA”.

Jasełka wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój, a uczniowie swym pięknym występem podbili serca publiczności.

Iwona Mętlewicz


Przegląd kolęd

19.12.2017r. w naszej szkole po raz pierwszy odbył się przegląd kolęd i piosenek bożonarodzeniowych w języku angielskim, niemieckim oraz rosyjskim. Młodzi artyści z dużym zaangażowaniem zaśpiewali bardziej i mniej znane utwory bożonarodzeniowe m.in.  piosenkę „Last Christmas” w języku angielskim czy też „Cichą noc” po niemiecku i rosyjsku. Celem przeglądu była popularyzacja nauki języków obcych wśród młodzieży, utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych oraz pielęgnacja zwyczaju śpiewania kolęd. Bardzo istotna była chęć pokazania, że inne kraje też mogą poszczycić się pięknymi kolędami. Miła i świąteczna atmosfera imprezy pozwala mieć nadzieję, że za rok odbędzie się kolejny taki koncert.

Wioletta MarcińskaKlub Przedsiębiorczości w piekarni

W dniu 18 grudnia 2017r. uczniowie kl. III TE w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości pojechali do Piekarni Kujawskiej p. Juliusza Generta w Boniewie. Zapoznali się z procesem produkcyjnym pieczywa (chleba, bułek i innych wyrobów piekarniczych). Młodzież dowiedziała się o tym, jak się piecze chleb bez „ulepszaczy”  tylko z naturalnych składników. Zobaczyliśmy wyposażenie piekarni, różne maszyny, które są potrzebne przy produkcji chleba, a także ułatwiają pracę piekarzy i cukierników. Na koniec zostaliśmy poczęstowani pysznymi piernikami w kształcie serca, a także pysznymi pączkami. Bardzo serdecznie dziękujemy pracownikom piekarni za możliwość zorganizowania wycieczki, za życzliwe przyjęcie i zapoznanie z tajnikami wypieku chleba a w szczególności p. Wioletcie Przybysz. Wiemy teraz ile pracy i wysiłku kosztuje upieczenie „chleba naszego powszedniego”.

Małgorzata Szulc


Powiatowa Wystawa Stołów Wigilijnych

Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem organizowana jest Powiatowa Wystawa Stoły Wigilijne na Kujawach. Tegoroczna, XIX już edycja, odbyła się w niedzielę 17 grudnia 2017 w hali sportowej w Choceniu. Naszą szkołę reprezentował zespół złożony aż z 7 uczennic. Były to: Karolina Kędzierska, Karolina Nowak, Lidia Orzechowska, Dominika Pasturska i Lidia Sławianowska z klasy II TE oraz Klaudia Lewandowska i Andżelika Łąkowska z klasy IV TL. Dziewczyny wykazały się niezwykłymi zdolnościami kulinarnymi. Z zakupionych dzięki finansowemu wsparciu Rady Rodziców produktów, za które bardzo serdecznie dziękujemy, przygotowały dania zachwycające i smakiem i wyglądem. Nie zabrakło śledzi w różnym wydaniu, ryb, pierogów, kapusty z grochem, czerwonego barszczu, ciast, ciasteczek, słodkich orzeszków i babeczek. Niewątpliwym królem naszego marysińskiego stołu był jednak tort-prezent, wykonany przez Karolinę Kędzierską. O dekorację, która również przyciągała spojrzenia zwiedzających, zadbała pani Jolanta Mieszkowska. W przygotowanie świątecznych potraw włączyły się też nasze panie: Aneta Ciska, Joanna Mikołajczyk i Anna Wróblewska. Transportem zajmował się pan Jerzy Lewandowski. Opiekę nad młodzieżą oraz nad wystawowym stołem sprawowały panie Magdalena Łukasik i Agnieszka Rewers oraz pani Małgorzata Lewandowska. Nad całością czuwała pani dyrektor Magdalena Twardowska. Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły za włączenie się w przygotowanie do naszego uczestnictwa w Powiatowej Wystawie Stołów Wigilijnych, która była dobrą okazją do promowania ZS w Marysinie w społeczności lokalnej i nie tylko.

Agnieszka Rewers


Świąteczny Kiermasz Charytatywny

Okres przedświąteczny skłania nas do spojrzenia z większą uwagą na potrzeby bliźnich. Dowodem na to jest duże zaangażowanie społeczeństwa w organizowane wtedy różne akcje charytatywne. Uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie działający w Szkolnym Kole Wolontariatu wraz z opiekunem, panią Agnieszką Rewers, w czwartek 14 grudnia 2017 zorganizowali i przeprowadzili Świąteczny Kiermasz Charytatywny. Pieniądze ze sprzedaży wykonanych własnoręcznie kartek bożonarodzeniowych, ozdób oraz pierniczków zostaną przekazane na konto UNICEFU. Zespół Szkół  w Marysinie od kwietnia 2014 roku należy do Klubu Szkół UNICEF. W związku z tym Szkolne Koło Wolontariatu bierze czynny udział w akcjach przeprowadzanych przez tę organizację. Co roku ich tematyka jest różna. Nasza szkoła uczestniczyła już w 3 projektach: „Wszystkie kolory świata”, „Mali uczniowie idą do szkoły” oraz „Po pierwsze dziecko”. Tegoroczna akcja UNICEF pn. „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!”, jak sam tytuł wskazuje, ukierunkowana jest na pomoc dzieciom, ofiarom konfliktu zbrojnego w Syrii.

Agnieszka Rewers

Nasi chłopcy w finale

15 grudnia w Chodczu został rozegrany półfinałowy turniej piłki nożnej halowej chłopców. Uczniowie naszej szkoły z jedną porażką i dwoma zwycięstwami na koncie awansowali do finału tych rozgrywek. Zespół w składzie Paweł Drożdżewski, Kamil Smoliński, Kamil Gułajski, Jakub Wesołowski, Kevin Chojnacki, Eryk Lewandowski, Piotr Piński, Konrad Janaszczyk i Marcin Zdzienicki szczególnie dobrze zaprezentował się w meczu decydującym o awansie z uczniami Starego Brześcia zwyciężając 5:1. Na uwagę zasługuje zespołowa i mądra gra oraz duża intensywność w decydujących meczach. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie rozgrywek.

Adam Kapeliński


Mamy świetne dziewczyny ;-)

12 grudnia szkolna drużyna piłki nożnej halowej dziewcząt, rozegrała świetne mecze półfinałowe. Dzięki temu nasze dziewczyny awansowały do rozgrywek finałowych. Na szczególne podkreślenie zasługuje ich zaangażowanie i godne zachowanie na boisku. Gratulujemy i czekam na dalsze sukcesy.

 

 

 

Jolanta Mieszkowska

 

Mikołajkowo w Marysinie

Mikołajki to święto, które od wielu już lat wpisane jest w polską rzeczywistość. Kojarzymy je z postacią Świętego Mikołaja, który ofiarowuje drobne prezenty. Święto to obchodzone było również w naszej szkole. 6 grudnia przybyło do nas dwóch Mikołajów - chyba byliśmy bardzo grzeczni J Mikołaje wraz ze śnieżynkami i elfami zgodnie stwierdzili, że każda klasa zasługuje na miano "najbardziej mikołajkowej" i wszystkim rozdali słodycze. Dziękujemy Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu za umilenie nam tego dnia :)

Magdalena Łukasik


Andrzejki ;-)

Andrzejki to dzień jedyny w swoim rodzaju. Samorząd Uczniowski pod opieką pani Magdaleny Łukasik zadbał abyśmy wspólnie dobrze się bawili. Wróżki Joanna Wysocka, Natalia Lewandowska i Weronika Wrzesińska oraz wróżbici Piotr Piński i Bartłomiej Kaźmierczak przepowiadali wszystkim chętnym przyszłość z magicznych serc, dłoni, wosku lanego przez klucz czy andrzejkowych szpilek. Wszystko z przymrużeniem oka, bo "przecież to tylko zabawa". Dużym powodzeniem nie tylko wśród uczniów, ale również wśród nauczycieli i pracowników cieszyły się babeczki z wróżbami przygotowane przez Mariettę Krajewską. A o dekorację sali andrzejkowej zadbała Wioletta Drzewiecka. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, a uczestnikom życzymy, aby wróżby się spełniły. J

Magdalena Łukasik


Misiowo i pluszowo w Marysinie 

25 listopada obchodzony był Światowy Dzień Pluszowego Misia, który ustanowiono w 2002 roku, w setną rocznicę powstania tej uroczej zabawki. Pierwsza pluszowa zabawka powstała w 1902 roku w Nowym Jorku, a na cześć prezydenta USA Teodora Roosevelta (który podczas jednego z polowań nie zgodził się na zastrzelenie młodego niedźwiadka) została nazwana "Teddy Bear".

W naszej szkole Dzień Pluszowego Misia obchodziliśmy w poniedziałek 27 listopada. Dziękujemy wszystkim za przyniesienie swoich przytulanek, tych małych i tych ogromnych :) A Weronice Wrzesińskiej dziękujemy za kreatywność :) Najbardziej „misiowymi klasami” okazały się klasy III TE i II TE. Największą maskotkę przyniosła Sandra Pniewska z klasy III TL. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

Dzień Pluszowego Misia to idealna okazja do podarowania komuś pluszaka. Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę zabawek, słodyczy, artykułów szkolnych itp. dla placówki Opiekuńczo–Wychowawczej „Maluch” przy ulicy Sielskiej 3 we Włocławku. Bierzemy również udział w akcji "Pielucha dla Malucha" podczas której  zbieramy artykuły higieniczne m.in.: pampersy w rozmiarze 4 i 5, chusteczki nawilżane, balsamy do ciała dla dzieci i chusteczki higieniczne - wyciągane. Zbiórka trwa od 27 listopada, a przyniesione rzeczy można składać u p. Agnieszki Rewers lub p. Magdaleny Łukasik.  

Magdalena Łukasik


Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 8 listopada 2017 w naszej szkole odbyła się OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ. W zawodach I stopnia wzięło udział 15 uczennic z klasy II i III Technikum Ekonomicznego. W etapie szkolnym największą liczbę punktów zdobyły: Wiktoria Stęczna z kl. II TE, Ewelina Wawrzyniak z kl. III TE, Karolina Kędzierska z kl. II TE,  Marietta Krajewska z kl. III TE.

Do zawodów II stopnia kwalifikowanych jest 10% uczestników biorących udział w zawodach I stopnia w danym okręgu, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Nasze dziewczyny rywalizowały z 600 uczniami z innych szkół Okręgu Bydgoskiego. Miło nam poinformować, że Wiktoria Stęczna zakwalifikowała się do zawodów okręgowych II stopnia!! Gratulujemy i dziękujemy  wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w Olimpiadzie. A Wiktorii życzymy sukcesów  w  kolejnym etapie.

Uczennice do Olimpiady przygotowała p. Małgorzata Szulc.


Zwiedzamy Warszawę

W środę 29 listopada 2017 grupa uczniów z klas I, II i III TE wybrała się na wycieczkę do Warszawy, aby skorzystać z możliwości bezpłatnego zwiedzenia Zamku Królewskiego oraz Łazienek Królewskich. Akcja pn. „Darmowy listopad” zachęca do odwiedzania królewskich posiadłości w całym kraju. Nasi uczniowie, pod opieką pań Elżbiety Bernaciak, Magdaleny Łukasik i Agnieszki Rewers za tegoroczny cel obrali sobie stolicę. Zobaczyli najważniejsze elementy architektury Parku Łazienkowskiego, czyli Starą Oranżerię z Teatrem Królewskim, Pałac na Wyspie oraz Pałac Myślewicki, w których mogli podziwiać nie tylko piękne wnętrza, ale również aktualne wystawy malarstwa czy rzeźby. Mimo jesiennej aury udało się również odbyć spacer po romantycznych alejkach warszawskich Łazienek. Wizyta na Zamku Królewskim przeniosła nas w majestatyczne czasy XVIII wieku. Przepych sal i bogactwo prezentowanych tam zbiorów muzealnych mogły przyprawić o zawrót głowy. Korzystając z okazji przespacerowaliśmy się Krakowskim Przedmieściem, aby przechodząc obok Pałacu Prezydenckiego, dojść do Grobu Nieznanego Żołnierza. Już dziś obiecujemy sobie wizyty w stolicy powtarzać cyklicznie, ponieważ mimo iż dużo udało się nam zobaczyć, to jeszcze więcej pozostało do zwiedzenia. ;-)

Agnieszka Rewers


Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Chcesz zrozumieć ekonomię? Chcesz poznać podstawy biznesu? Przyłącz się do Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości! Zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomiczną. Dołącz do nas – w grupie łatwiej będzie ją zrozumieć.

Opiekun SKP Małgorzata Szulc
Bezpieczeństwo wspólną sprawą

Dnia 29 listopada uczniowie kl III TE i klas IV wraz z p. Jadwigą Kordylak, p. Małgorzatą Lewandowską i p. Dariuszem Jarońskim wzięli udział w debacie społecznej pt. „Bezpieczeństwo wspólną sprawą”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Lubranieckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego, organizatorami były Komenda Miejska Policji we Włocławku oraz Urząd Miejski w Lubrańcu. W trakcie debaty poruszano, takie zagadnienia jak: Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa, program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacja „Moja komenda”.


Stypendia Prezesa Rady Ministrów

29 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włocławku nastąpiło wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z rejonu włocławskiego. W gronie tegorocznych stypendystek znalazły się uczennice naszej szkoły: Dominika Kułakowska z kl. III Technikum Logistycznego oraz Magdalena Wiśniewska z kl. IV Technikum Ekonomicznego. Uczennicom gratulujemy osiągniętych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów.


Rocznica bitwy pod Szewem

22 listopada 2017 r. poczet sztandarowy naszej szkoły brał udział w obchodach 154. rocznicy Bitwy pod Szewem. Mimo niesprzyjającej pogody władze Powiatu Włocławskiego, Gminy Lubień Kujawski, Gminy Lubraniec, Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, uczniowie Szkoły Podstawowej w Kłóbce oraz uczniowie Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych we Włocławku złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych powstańców w bitwie z wojskami rosyjskimi pod Szewem 22.11.1863 roku. W skład pocztu sztandarowego weszli uczniowie klas mundurowych: Dominika Kułakowska, Aleksandra Kleparska i Damian Janicki. Kwiaty składali uczniowie klasy III TE: Marietta Krajewska, Natalia Lewandowska, Patryk Niewiadomski. Opiekę nad młodzieżą sprawował p. Dariusz Jaroński, inicjator uczestnictwa delegacji naszej szkoły w tym wydarzeniu.


Dzień Języków Obcych

20.11.2017r. w naszej szkole, jak co roku odbył się Dzień Języków Obcych. Hasłem przewodnim imprezy było „Zwiedzamy Europę autostopem”. Cel główny przedstawienia stanowiła prezentacja języków obcych i kultur wybranych krajów europejskich oraz rozwijanie zainteresowań innymi kulturami i kształcenie postaw tolerancji dla ich odmienności oraz promowanie uczniowskich talentów. Na holu szkolnym publiczność miała okazję obejrzeć scenkę u lekarza i wierszyk w języku rosyjskim oraz fragment baletu „Jezioro łabędzie” a także wysłuchać piosenkę „Katiusza”. Następnie przyszła kolej na zwiedzanie Anglii i Niemiec. Uczennice podróżujące po Europie autostopem po zjedzeniu angielskiego śniadania podziwiały zegar Big Ben, gwiazdy na Fashion Week oraz występ The Rolling Stones. Następnie degustowały tradycyjne niemieckie potrawy i zwiedzały Berlin szczególną uwagę zwracając na Bramę Brandenburską i jej historię. Na koniec para uczniów zaprezentowała walc wiedeński. Uczniowie, którzy zaangażowali się w ten dzień udowodnili, że znajomość języków pomaga budować więzi między różnymi kulturami i jest niezbędna w wielojęzycznej i wielokulturowej Europie. Występującym serdecznie dziękujemy za udział a wszystkim uczniom życzymy owocnej nauki języków obcych.

Wioletta Marcińska


Marysin "Proobronni - Terytorialni"

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła bierze udział w programie edukacyjnym „Proobronni – Terytorialni” skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w Polsce. Celem programu jest wsparcie nauczycieli w procesie edukacji uczniów klas mundurowych pod kątem wiedzy i umiejętności z zakresu szkolenia wojskowego.
Program realizowany jest pod patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej, a nadzór merytoryczny sprawuje Biuro do Spraw Proobronnych MON. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Organizatorem jest Stowarzyszenie FIA.


Gminne obchody Święta Niepodległości

Jak co roku nasza szkoła bierze udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Tym razem w skład pocztu sztandarowego 11 listopada 2017 roku weszli: Marietta Krajewska, Natalia Lewandowska, Patryk Niewiadomski, kwiaty pod pomnikiem Poległym za Wolną i Niepodległą Polskę i na cmentarzu złożyli: Lidia Sławianowska, Dominika Pasturska, Damian Janicki. Uczniowie klasy III TL: Natalia Dąbrowska, Kacper Tomicki, Piotr Mirzejewski i Daniel Mieszkowski pełnili wartę honorową przy pomniku oraz na cmentarzu. Opiekę nad uczniami sprawowali: p. Małgorzata Szulc, p. Magdalena Łukasik i p. Dariusz Jaroński. Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za udział w uroczystościach.


Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 10 listopada w Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej odbyła się uroczysta akademia z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pt. ,,POLSKO, TY zawsze wiernych miałaś synów’’. Uczniowie klas I - III przedstawili program artystyczny o  charakterze patriotycznym. W nastrój święta narodowego wprowadziła nas scenografia przygotowana na tę okazję. Flagi w narodowych barwach, hasła patriotyczne, krzyże, wizerunek Józefa Piłsudskiego. Wszyscy uczestnicy z wpiętymi biało - czerwonymi wstążkami na piersi. Akademia ta, to lekcja patriotyzmu, to głęboka nauka jak być Polakiem - patriotą w obecnych czasach. Jestem Polakiem, to znaczy, że znam i szanuję symbole narodowe oraz jej historię. Ta data to okazja do przypomnienia tragicznych losów naszej ojczyzny, jej drogi do odzyskania wolności, przypomnienia ludzi, którzy o nią walczyli i przekazania elementarnych zasad patriotyzmu.

Aleksandra Orlińska


Konkurs "Wybieram Wybory"

W czwartek 9 listopada odbył się szkolny etap OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM "WYBIERAM WYBORY” – WYBORY SAMORZĄDOWE. Z konkursowym testem, składającym się 25 pytań, zmagało się 6 uczestników: Oliwia Rakowska i Patryk Małecki z kl. I, Marietta Krajewska i Paulina Kosmalska z kl. III oraz Justyna Grabczyńska i Aleksandra Kosmalska z kl. IV. Przebieg szkolnego etapu konkursu obserwował oddelegowany przez Delegaturę Państwowej Komisji Wyborczej przedstawiciel, którym była pani Agnieszka Wiśniewska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Pełnomocnik ds. wyborów w gminie Lubraniec. Uczestnikom zmagań życzymy uzyskania przynajmniej 22 punktów, które będą gwarancją zakwalifikowania się do kolejnego etapu konkursu.


Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 8 listopada 2017 w naszej szkole odbyła się Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. W zawodach wzięło udział 15 uczennic z klasy II i III Technikum Ekonomicznego. Dziewczyny w czasie dwóch godzin zmagały się z pytaniem opisowym, zadaniem z podstaw ekonomii oraz z 30 pytaniami testowymi. Życzymy wszystkim uczestnikom Olimpiady uzyskania jak największej liczby punktów.

 


Studnia dla Południa

Nasza szkoła w trwającym roku szkolnym przyłączyła się do Kampanii „Niosę pomoc”, organizowanej przez Polską Organizację Humanitarną. Zaangażujemy się w dwa projekty w ramach tej kampanii. Pierwszym z nich jest akcja „Studnia dla Południa”. Na godzinach wychowawczych poruszane będą zagadnienia dotyczące problemu dostępu do wody na świecie. Dzięki materiałom edukacyjnym udostępniony przez PAH młodzież pozna przyczyny i skutki trudności z dostępem do edukacji oraz zasady niesienia mądrej i skutecznej pomocy humanitarnej. Celem tegorocznej akcji jest również zebranie środków finansowych na budowę nowych studni w Sudanie Południowym i naprawianie już istniejących ujęć. Szkolne Koło Wolontariatu, które jest koordynatorem i inicjatorem wspomnianego projektu, pieniądze na wsparcie tego ważnego dzieła będzie pozyskiwać ze sprzedaży na terenie szkoły ciast, kanapek, owoców. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tę akcję..

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

25 i 26 października 2017 roku został przeprowadzony etap szkolny XLII edycji OWiUR z bloku AGROBIZNES, w którym wzięło udział 5 uczniów z Technikum Ekonomicznego  i Technikum  Logistycznego: Paulina Kosmalska, Damian Janicki, Jacek Bolewski, Milena Wojasińska, Aneta Ratecka. Najwyższą liczbę punktów oraz zakwalifikowanie się do etapu okręgowego uzyskała Paulina Kosmalska z kl. III. We wszystkich etapach Olimpiady: szkolnym, okręgowym i centralnym uczniowie  muszą wykazać się szerokim zakresem wiedzy, wykraczającym poza wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania. Eliminacje okręgowe odbędą się 20 - 21 kwietnia 2018 roku w obiektach ustalonych przez Komitety Okręgowe.

Jolanta Wróblewska


Dzień Edukacji Narodowej

12 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem pani Dyrektor Magdaleny Twardowskiej, która powitała wszystkich zgromadzonych, a w szczególności zaproszonych gości w osobach  Wicestarosty Powiatu Włocławskiego p. Marka Jaskulskiego, Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu p. Karola Matusiaka, przedstawicielkę Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Sylwię Świątkowską, emerytowanych nauczycieli – p. Henryka Pietrzaka, p. Elżbietę Pietrzak, p. Barbarę Olszewską i emerytowanych pracowników – p. Józefę Kwiatkowską  i p. Zenona Czerniaka.    Kolejnym uroczystym akcentem było ślubowanie uczniów klasy I, którzy zostali włączeni do społeczności naszej szkoły. Dowodem wdzięczności i podziękowania za trud wkładany w edukację i wychowanie dla nauczycieli i pracowników była część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy III TE z udziałem uczniów klasy I TE, II TE i II TL przygotowana pod kierunkiem p. Małgorzaty Lewandowskiej i p. Jadwigi Kordylak. Uwieńczeniem uroczystości były życzenia i kwiaty dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji  i emerytów od  Samorządu Uczniowskiego. Symboliczne kwiaty wraz z życzeniami  na ręce pani Dyrektor złożył p. Karol Matusiak. Były też życzenia od p. Marka Jaskulskiego i p. Piotra Sławianowskiego, przedstawiciela Rady Rodziców.

Małgorzata Lewandowska i Jadwiga Kordylak

Uczniowie w TOP 2000 HAMELIN

10 października grupa uczniów z klasy III logistycznej wraz z wychowawczynią  p. Małgorzata Szulc  miała okazje zwiedzać jedno z największych przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych w branży artykułów papierniczych dla biura i szkoły w Polsce - TOP 2000 HAMELIN. Dzięki uprzejmości i fachowym objaśnieniom pani  kierownik magazynu Izabeli Cypel uczniowie zobaczyli na własne oczy jak wyglądają nowocześnie wyposażone magazyny. Przyjrzeli się poszczególnym strefom magazynowym oraz urządzeniom w nich występujących.  Natomiast  dzięki kompetentnym  wyjaśnieniom pani kierownik bazy danych Katarzyny Zakrzewskiej  poznali drogę powstawania zeszytów, a także ich rodzaje. Z zaciekawieniem obserwowali  linie produkcyjne artykułów papierniczych. Naszą uwagę przykuły również trochę mroczne „katakumby” zajmujące miejsce pod halą produkcyjną i pełniące funkcję magazynów. Wycieczka była bardzo udana i ciekawa, wzbogaciła naszą wiedzę o nowe wiadomości i  doświadczenia. Dziękujemy za przekazane nam upominki i za umożliwienie zwiedzania oraz pozdrawiamy wszystkich pracowników Hamelin, a w szczególności panie Izabelę Cypel oraz  Katarzynę Zakrzewską.

Małgorzata Szulc


Wycieczka do Włocławka

05.10.2017 r. uczniowie wraz z opiekunami p. Małgorzatą Szulc i p. Aleksandrą Orlińską wzięli udział wycieczce krajoznawczej do Włocławka. Celem wyjazdu było poznanie historycznych oraz urokliwych miejsc w tym mieście. Najpierw udaliśmy na tamę. Tam na prawym  brzegu Wisły przy barierce jest kuloodporna szyba ze znakiem krzyża. To pomnik, ustawiony w miejscu, gdzie wyłowiono z wody ciało Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez oficerów służby bezpieczeństwa 19 października 1984 roku. Poniżej tamy, na płaskim trawiastym półwyspie stoi metalowo szklany krzyż. Uczniowie mieli okazję poznać jego historię. Dowiedzieli się, że pochodzi z papieskiego ołtarza stworzonego na potrzeby wizyty Jana Pawła II we Włocławku w 1991 r. Zapalony został również znicz przy tablicy upamiętniającej śmierć Księdza Popiełuszki. Następnie pojechaliśmy na Przystań Wodną na rzece Wiśle. Tam przywitał nas bosman p. Krzysztof Bieniecki, który rzeczowo opowiedział o sprawach technicznych dotyczących przystani. Mimo kapryśnej pogody urzekły nas piękne widoki i duża przestrzeń. Mogliśmy również na własnej skórze wypróbować urządzenia na siłowni Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Największym zainteresowaniem cieszyły się ergometry wioślarskie (doskonale odwzorowujące czynności wykonywane na wodzie). Ostatnim punktem naszej wyprawy był seans filmowy w  Multikinie.

Małgorzata Szulc

Charytatywnie "Razem dla Pawła"

W dniach 10.09.2017 – 24.09.2017 nasza szkoła przeprowadziła zbiórkę publiczną pod nazwą „Charytatywna zbiórka dla absolwenta Zespołu Szkół w Marysinie”. 8 września powstał Komitet Społeczny „Razem dla Pawła”,  w skład którego weszli Magdalena Łukasik, Agnieszka Rewers i Dariusz Jaroński. Zbiórka do puszek przeprowadzona była na terenie gminy Lubraniec a jej cel to pomoc Pawłowi choremu onkologicznie. Koszty związane
z przygotowaniem plakatów informujących o zbiórce oraz zakupem puszek pokryło Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. W akcję włączyli się uczestnicy dożynek, parafianie Lubrańca i Dąbia Kujawskiego, mieszkańcy sołectw Redecz Wielki, Wiktorowo, społeczności szkół z terenu gminy Lubraniec. Dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły w zorganizowaniu akcji charytatywnej oraz wsparły ją finansowo.  W szczególności podziękowania kierujemy do: pani Anny Stawickiej, dyrektora Lubranieckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego wraz z pracownikami, proboszcza parafii w Lubrańcu - księdza Waldemara Karasińskiego, proboszcza parafii w Dąbiu Kujawskim – księdza Ireneusza Sawickiego,  dyrektorów szkół  w Kłobi – pana Krzysztofa Górniewicza, Lubrańcu – pana Jana Kobieli, Marysinie – pani Magdaleny Twardowskiej, Sarnowie – pani Elżbiety Jażdżewskiej i Zgłowiączce – pani Barbary Wysockiej - Czajka. W zbiórkę włączyli się również przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu,  radni,  sołtysi oraz  zaproszeni  na sesję dnia 7 września 2017 roku. Podziękować chcemy także paniom Honoracie Szwarc, sołtysowi Redcza Wielkiego, Agnieszce Pawlucy, sołtysowi Wiktorowa, Martynie Kalinowskiej oraz pracownikom domu opieki w Redczu Wielkim.

Przeprowadzenie zbiórki było możliwe dzięki pomocy i zaangażowaniu wolontariuszy, uczennic ZS w Marysinie:  Magdaleny Wiśniewskiej, Klaudii Lewandowskiej, Anny Podolskiej, Kingi Jaroszewskiej, Natalii Lewandowskiej, Lidii Sławianowskiej, Karoliny Nowak, Dominiki Pasturskiej, Angeliki Góreckiej i Aleksandry Kuligowskiej.

Kwotę jaką udało się nam zebrać, czyli 14 238,70 zł wraz z życzeniami powrotu do zdrowia przekazaliśmy 28 września 2017 roku na ręce mamy Pawła, pani Jadwigi Iglewskiej.

                                                                                                  Komitet Społeczny „Razem dla Pawła”
 

"Komórkomania" dla DKMS

W czwartek 28 września 2017 przeprowadziliśmy w naszej szkole akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku pn. "Komórkomania". Jej ogólnopolskim organizatorem jest fundacja DKMS. Szkolnym koordynatorem tego przedsięwzięcia był pan Adam Kapeliński, który przeprowadzał wcześniej w klasach III i IV zajęcia edukacyjno - informacyjne, w celu  omówienia zagadnień związanych z dawstwem szpiku. Młodzież została poinformowana m.in. o sposobach pobierania komórek macierzystych, o konsekwencjach zarejestrowania się jako potencjalny dawca. Pogadanki miały zwłaszcza uświadomić uczniom, jak cennym darem dla osób chorujących na nowotwory krwi jest podjęcie świadomej decyzji o zarejestrowaniu się jako potencjalny dawca szpiku kostnego. "Komórkomania" cieszyła się w naszej szkole dużym zainteresowaniem. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy swoją postawą przyczynili się do propagowania idei dawstwa. Dziękujemy zwłaszcza osobom, które zarejestrowały się jako potencjalni dawcy. Podziękowania należą się również tym, którzy chcieli, a z różnych przyczyn nie mogli dołączyć do grona komórkomaniaków. Przy organizacji szkolnego Dnia Dawcy szpiku rolę wolontariusza pełniła pani Agnieszka Rewers.

Agnieszka Rewers


Zwycięstwo Wiktorii w Konkursie Chopinowskim

W dniu 29.09 2017 r. w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej odbył się VIII Powiatowy Konkurs Chopinowski. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Angelika Górecka (kl. I T.E.), Wiktoria Stęczna (kl. II T.E.) oraz Patryk Małecki (kl.I T.E.). Konkurs sprawdzał znajomość utworów F. Chopina oraz wiadomości z jego życia i twórczości. Nasza Uczennica – Wiktoria Stęczna pokonała reprezentantów innych szkół powiatowych i zdobyła I miejsce. Serdecznie gratulujemy Wikorii i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.

Elżbieta Bernaciak


Indywidualne biegi przełajowe

25.09.2017 r. w Chodczu odbyły się indywidualne biegi przełajowe o mistrzostwo powiatu włocławskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Jakub Wesołowski, Szymon Kaczmarek, Marcin Zdzienicki. Zwycięzcą zawodów został Jakub Wesołowski, punktowane miejsce zajął również Marcin Zdzienicki. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Adam Kapeliński


Powiatowy Rajd Rowerowy

XV Powiatowy Rajd Rowerowy "Rowerem po Europie" przechodzi do historii. W Gołaszewie spotkali się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, gdzie czekały na nich m.in. atrakcje kulinarne, konkurencje sportowe i konkursy z nagrodami. Jedną z atrakcji była pogadanka na temat podstawowych zasad w ruchu drogowym oraz pokazy sprzętu pożarniczego i policyjnego. Wszyscy chętnie uczestniczyli w licznych konkursach i dobrze się bawili. Organizatorem spotkania była nasza szkoła przy kulinarnym wsparciu  ZS CKR w Brześciu Kujawskim.  W drużynie Marysina pracowały Panie: Jolanta Mieszkowska, Agnieszka Rewers i Magdalena Łukasik przy niezbędnym męskim wsparciu Panów Adama Kapelińskiego oraz Jerzego Lewandowskiego. Nad całością czuwała Pani dyrektor Magdalena Twardowska. Do przyszłego roku... ;-)


Wizyta w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu

W dniu 20 września uczniowie klasy III TE w ramach zajęć szkolnych wraz z opiekunem p. Małgorzatą Szulc wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Urzędu Miejskiego w Lubrańcu. Przywitał nas pan Burmistrz Stanisław Budzyński i zaprosił do swojego gabinetu. Następnie p. Jolanta Osmólska bardzo rzeczowo opowiedziała o zasadach archiwizacji dokumentów o kategoriach akt i okresach ich przechowywania. Mogliśmy tez zobaczyć na własne oczy jak wygląda archiwum gminne i w jaki sposób są w nim przechowywane zbiory dokumentów. Na koniec dzięki uprzejmości p. Agnieszki Wiśniewskiej zwiedziliśmy salę ślubów. Bardzo dziękujemy wszystkim za miłe przyjęcie i poświęcony nam czas.

Małgorzata Szulc


Zawody historyczno - obronne

15.09.2017 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w zawodach historyczno – obronnych w Toruniu – Barbarce. Miejsce przeprowadzenia zawodów jest ściśle związane z martyrologią społeczeństwa regionu toruńskiego.  Celem przeprowadzenia zawodów było sprawdzenie wyszkolenia uczniów z klas o profilu mundurowym ze znajomości zasad żołnierskiego zachowania się oraz posługiwania się sprzętem wojskowym, a także podniesienie poziomu wiedzy o miejscach martyrologii w regionie oraz kaźni i zesłania Polaków na teren byłego ZSRR. Zespół w składzie: Jakub Wesołowski, Jacek Bolewski, Damian Janicki, Kamil Gułajski, Dawid Markiewicz oraz Kamil Matuszewski musieli sprostać 10 zadaniom m.in. rozpalanie ogniska przy pomocy dostępnych narzędzi, orientowanie mapy za pomocą busoli, wynoszenie rannego z pola walki, bieg na orientacje w terenie, cięcie beli drewna na czas, wyznaczanie azymutu. Wykazali się również wiedzą na temat miejsc kaźni na terenie byłego ZSRR oraz na Barbarce i Forcie VII. Poziom zawodów był niezwykle wysoki i wyrównany o czym świadczy fakt, że do zajęcia trzeciego miejsca  w rywalizacji międzyszkolnej zabrakło tylko trzech punktów. Była to jednak bardzo dobra okazja do tego, żeby podnieś swoje wiadomości i umiejętności. Po skończonych zawodach i żołnierskiej grochowce uczniowie wzięli  udział w uroczystościach patriotycznych z okazji Święta Sybiraka. 

Adam Kapeliński


Dożynki Gminno Parafialne  

10 września 2017 roku w Lubrańcu odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne połączone z III Festiwalem Kuchni Kujawskiej.
Nie mogło również zabraknąć nas w tej uroczystości.
Nasz szkolny namiot reprezentowały uczennice klasy III TE: Marietta Krajewska, Natalia Lewandowska, Joanna Wysocka oraz klasy III TL: Natalia Dąbrowska, Dominika Kułakowska, Sandra Pniewska. Opiekę nad uczennicami sprawowały ich wychowawczynie p. Małgorzata Lewandowska i p. Małgorzata Szulc.
W konkursie gotowania czarniny wzięły udział mamy naszych uczniów: p. Alina Czerwińska, p. Ewa Kułakowska i p. Agnieszka Lewandowska.
Z wieńcem i chlebem szli Klaudia Lewandowska, Anna Podolska, Kinga Jaroszewska, Dominika Pasturska, Kamil Smoliński i p. Wioletta Marcińska.
Zbiórkę dla Pawła, absolwenta naszej szkoły, przeprowadziły uczennice: Magdalena Wiśniewska, Klaudia Lewandowska, Kinga Jaroszewska, Anna Podolska, Lidia Sławianowska, Dominika Pasturska i Karolina Nowak oraz nauczyciele: p. Agnieszka Rewers, p. Magdalena Łukasik i p. Dariusz Jaroński.
W tym miejscu chcemy podziękować Piekarni Kujawskiej z Boniewa za przekazanie nam pysznego chleba i placka drożdżowego, którym mogliśmy częstować odwiedzających nasz szkolny namiot.
Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie i pomoc.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18  

Od 1 września 2017 roku dyrektorem Zespołu Szkół jest pani Magdalena Twardowska. Na uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego, oprócz nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów, obecni byli również: pan Karol Matusiak, przewodniczący Komisji Edukacji,Kultury i Sportu oraz pani Bożena Niewiadomska, przedstawiciel Rady Rodziców.


ARCHIWUM