Zasłużona dla Marysina

27 września 2013 r. na sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu została podjęta uchwała o nadaniu pani Helenie Adamczewskiej tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Lubraniec”. Jest to dla społeczności szkoły w Marysinie ważne wydarzenie, gdyż pani Adamczewska (z domu Dzierżanowska) prawie całe swoje zawodowe życie poświęciła na pracę w naszej szkole. Jej zapał i zdecydowanie w działaniu sprawiły, że placówka przetrwała trudne czasy kryzysu gospodarczego lat 30 XX wieku i okres wojennej zawieruchy.

Pani Helena Adamczewska urodziła się 6.01.1912 r. w miejscowości Zielona, pow. Skałat, woj. tarnopolskie jako córka Antoniego Dzierżanowskiego i Marii z Zalasińskich. Ukończyła w roku 1934 3-letnie Semi­narium Gospodarcze, a w roku 1935 podjęła pracę zawo­dową jako powiatowa instruktorka Koła Gospodyń Wiejskich w Rawie Ruskiej oraz nauczycielka szkół gospodarczych i rolniczych.

Pracowała w szkole rolniczej w miejscowości Zbylitowska Góra, skąd za namową Elżbiety Grodzickiej przybyła do Lubrańca. Razem ze swoją koleżanką podjęły się ratowania szkoły w Marysinie przed upadkiem, gdyż w wyniku choroby i śmierci fundatorki - p. Marii Grodzickiej - została ona pozbawiona kierownictwa i funduszy na działalność. Przez dwa lata Helena Adamczewska była kierowniczką szkoły, zapobiegła jej likwidacji, wykonała remonty budynków gospodarczych przyczyniając się do jej rozwoju. W grudniu 1939 r. została usunięta z Marysina przez Niemców. Powróciła w maju 1945 r. i podjęła działania na rzecz uruchomienia działalności szkoły. Starania te przyniosły oczekiwany efekt, gdyż już we wrześniu 1945 roku szkoła wznowiła swoją działalność. Dzięki jej zaangażowaniu i determinacji placówka zaczęła działać pomimo prób stworzenia szkoły konkurencyjnej w pałacu Grodzickich. Pokonała trudności związane z brakiem środków na remonty, wynagrodzenia dla kadry oraz słabym naborem uczennic. W 1969 roku przeszła na emeryturę, ale nadal była związana ze szkołą, pracując w niepełnym wymiarze godzin.

Była działaczką społeczną, radną Gminnej Rady Narodowej w Lubrańcu z listy Frontu Jedności Narodu przez okres 25 lat, członkinią Powiatowej Rady KGW we Włocławku, współzałożycielką i wieloletnią sekretarz  KGW w Lubrańcu Od roku 1947 Helena Adamczewska była członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, należała też do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 1937 roku pracowała i działała na terenie gminy Lubraniec ucząc i wychowując młodzież w szacunku do pracy rolnika, odpowiedzialności za rozwój wsi i regionu. Czynnie uczestniczyła w życiu miasta i gminy Lubraniec.

Od momentu przybycia do Marysina, aż do śmierci podporządkowała swoje życie szkole, która dzięki niej istnieje na naszym terenie podnosząc rangę miasta Lubraniec. Helena Adamczewska została w 1980 r. odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej a także  Medalem 10-lecia PRL i Medalem 40-lecia PRL. Posiadała też Złotą Odznakę ZNP. Więcej >>