W roku szkolnym 2018/2019 jego skład jest następujący:

Przewodniczący Lidia Sławianowska klasa III TE
zastępca Wiktoria Stęczna klasa III TE
skarbnik Wioletta Drzewiecka klasa III TL

Sekcja dekoracyjna:  Aleksandra Konopska i Ada Banasiak

Sekcja charytatywna:  Aleksandra Kleparska.

Sekcja sportowo-muzyczna:  Aleksandra Michalska, Oliwia Rakowska i Bartek Lewandowski.

Losowaniem "szczęśliwego numerka" zajmują się Karolina Nowak i Karolina Kędzierska.

Opiekunem SU jest pani Magdalena Łukasik.


Opiekun SU: Magdalena Łukasik