POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

Nasza szkoła stawia na rozwój i kształcenie młodego człowieka w sposób ciekawy, nowoczesny i wszechstronny. W tym celu szkoła otwiera nowe kierunki kształcenia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, ale także naprzeciw potrzebom rynku pracy. Nie jest bowiem tajemnicą, że dobrze wykształcony młody człowiek, w kierunku pożądanym przez współczesny rynek pracy, ma szansę na realizację swoich marzeń i planów także zawodowych. Aby sprostać zadaniom współczesnej szkoły, podejmujemy szereg niecodziennych działań. Jednym z tego typu inicjatyw podjętych przez dyrektora szkoły Marka Kaźmierskiego jest nawiązanie współpracy z instytucjami wojskowymi, głównie jednostkami wojskowymi oraz uczelniami wyższymi. Podpisane porozumienia potwierdzają wolę współpracy na rzecz wychowania młodych Polaków w duchu patriotyzmu w Służbie Rzeczypospolitej Polskiej. Podjęte ustalenia dotyczą kultywowania historii i tradycji oręża polskiego w środowisku uczniowskim oraz prowadzenia edukacji w zakresie bezpieczeństwa.  Naczelnym celem rozpoczętej współpracy jest wspieranie wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodego pokolenia w poczuciu szacunku ojczystej historii. Natomiast podpisane porozumienia z uczelniami cywilnymi mają za zadanie realizację autorskiego programu współpracy ze szkołami średnimi i policealnymi kształcącymi w zawodzie technik logistyk. W związku z powyższym liczymy, że zawarte porozumienia zaowocują wymiernymi działaniami na rzecz naszej szkoły i instytucji z nami współpracujących. Oczekiwania są duże; pierwsze sukcesy już na naszym koncie oraz plany dalszych działań.

Zachęcamy do szczegółowego poznania zawartych porozumie oraz śledzenia dalszych działań.

1 Pomorska Brygada Logistyczna w Bydgoszczy Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań Krzesiny Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu
 
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Państwowa Wyższa Szkoła Handlu i Usług Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu