Klub Absolwenta przy szkole w Marysinie

Naczelnym celem działalności Klubu Absolwenta jest integracja uczniów, którzy ukończyli szkołę w Lubrańcu Marysinie, monitorowanie ich kariery edukacyjnej i zawodowej, wymiana doświadczeń i podtrzymywanie ścisłego kontaktu z placówką.

Cele szczegółowe:

·       zrzeszanie, integracja i wzmacnianie więzi wśród absolwentów,

·       monitorowanie losów wychowanków,

·       zbieranie, katalogowanie i prezentowanie osiągnięć absolwentów,

·       tworzenie sieci wymiany informacji szkolnej pomiędzy absolwentami, jak i absolwentami a obecnymi uczniami,

·       nawiązywanie kontaktów ze znanymi osobami w celu wpierania szkoły w jej działalności i rozwoju,

·       niesienie pomocy koleżeńskiej osobom potrzebującym wsparcia,

·       organizowanie i wspieranie inicjatyw społeczno-kulturalnych, charytatywnych

·       skierowanych do absolwentów,

·       włączenie absolwentów w proces dydaktyczny w celu lepszego przygotowania młodszych kolegów do wyboru dalszej drogi życiowej, podjęcia pracy,

·       organizacja imprez integracyjnych, uroczystości szkolnych, imprez lokalnych, jubileuszy szkoły,

·       współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej,

·       pielęgnowanie historii i tradycji naszej szkoły,

·       promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Klub  realizuje swoje cele poprzez organizowanie spotkań dających możliwość podzielenia się z innymi wspomnieniami, wrażeniami, dawnymi przygodami, aktualnymi doświadczeniami.

 Kandydatów do klubu prosimy o przesyłanie krótkich informacji na swój temat

na adres: 

marysin_klubabsolwenta@wp.pl

np: rok ukończenia szkoły, w przypadku zmiany nazwiska - nazwisko panieńskie, obecna miejscowość zamieszkania, a także, (sukcesy, kariera zawodowa - informacje dobrowolne) adres mailowy, nr telefonu.

Tą drogą będziemy informować o spotkaniach, wydarzeniach oraz wysyłać zaproszenia na szkolne uroczystości. Pragniemy również zaprezentować Wasze osiągnięcia i sukcesy jakie odnosicie w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Osoba przystępująca do Klubu Absolwenta przez wysłanie maila na adres (marysin_klubabsolwenta@wp.pl) wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych w zakresie podanym jw. na potrzeby Klubu Absolwenta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016. Administratorem danych będzie Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie.

Pozwól poznać nam swoją dalszą drogę