100-LECIE SZKOŁY / Zjazd absolwentów

Uroczyste obchody 100-lecia istnienia szkoły w Marysinie rozpoczęły się w piątek 17 maja. Cała społeczność szkolna uczestniczyła tego dnia w apelu, którego głównym celem było podsumowanie przygotowań do uroczystości jubileuszowych. W czasie tego spotkania z uczniami, nauczycielami oraz pracownikami administracji i obsługi pan dyrektor Marek Kaźmierski podziękował wszystkim za wysiłek włożony w przygotowanie naszego wspólnego święta. Wyrazem tej wdzięczności były wręczone każdemu pracownikowi jubileuszowe upominki. W trakcie tego apelu pan dyrektor poinformował również zebranych o zamieszczonej przy wejściu tablicy pamiątkowej oraz o posadzonym jubileuszowym dębie „Filipie”, który swoje imię zawdzięcza Filipowi Grodzickiemu, uczestnikowi powstania listopadowego.

Punktem kulminacyjnym uroczystości jubileuszowych 100-lecia szkoły była sobota 18 maja. Już od godziny 1000  rozpoczął się II Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów. Każdy z przybyłych (z rąk uczniów pod opieką p. Jadwigi Kordylak) otrzymał identyfikator oraz zestaw jubileuszowych pamiątek czyli  okolicznościową gazetę „Nowinki Marysina”, publikację książkową pt. „Szkoła w Marysinie. 100 lat historii – 100 lat tradycji”, kartkę pocztową, długopis z logo szkoły oraz okazjonalny znaczek – przypinkę (wszystkie te elementy zostały przygotowane z inicjatywy dyrektora szkoły, z twórczym wsparciem p. Jolanty Mieszkowskiej oraz dotacją finansową Rady Rodziców, nauczycieli i pracowników). Radosnym powitaniom i wspomnieniom nie było końca! Wszędzie widać było serdecznie witających się dawnych znajomych, którzy z większą lub mniejszą łatwością, rozpoznawali się po wielu latach. Zebranych na szkolnym boisku emerytowanych nauczycieli, z poprzednim panem dyrektorem Henrykiem Pietrzakiem na czele, pracowników administracji i obsługi oraz absolwentów powitali przedstawiciele Rady Pedagogicznej, również wychowankowie Marysina – p. Małgorzata Szulc oraz p. Adam Kapeliński. Szczególnie serdecznie powitana bukietem kwiatów została najstarsza, stuletnia absolwentka Marysina, pani Waleria Koprowicz Ciupalska. Na uroczystość przybyły również  absolwentki pierwszego powojennego rocznika – panie Aurelia Glonek oraz Lucyna Dolata. Około godziny 1030 główną scenę zajęli uczniowie naszej szkoły, którzy zaprezentowali krótki program artystyczny. Nie zabrakło w nim wspomnień o dawnych i nowych dziejach szkoły oraz o Patronce - p. Marii Grodzickiej.  Młodzież ubrana w stroje ludowe – podobne do tych, jakie w dni galowe nosiły Marysieńki, odtańczyła również kujawiaka. Była to swoista podróż sentymentalna, którą dla absolwentów i zaproszonych gości przygotowały panie Elżbieta Bernaciak i Małgorzata Lewandowska. Następnym etapem tej podróży w czasie była wizyta w „Sali wspomnień”, również przygotowanej przez wymienione panie. W pomieszczeniu tym zgromadzone zostały pamiątki, stare dokumenty, zdjęcia – wszystko, co składa się na 100 letnią historię szkoły w Marysinie. W „Sali wspomnień” nie zabrakło miejsca dla uczczenia pamięci zmarłych nauczycieli, pracowników oraz absolwentów. Centralne miejsce na tej wystawie zajmowało drzewo, którego liśćmi były kartki z wypisanymi na nich poszczególnymi rocznikami. To niezwykle wymowny symbol wskazujący, że szkoła w Marysinie jest jak pień drzewa, a jej uroku i życia dodają kolejne pokolenia absolwentów.

Po części artystycznej, która ze względu na wyśmienitą pogodę mogła bez przeszkód odbyć się na boisku szkolnym, absolwenci udali się do budynku szkoły. Mogli spotkać się ze swoimi dawnymi wychowawcami i nauczycielami lub z koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy. Mogli również odwiedzić mury swej Alma Mater, powspominać dawne czasy i przy okazji zobaczyć, jak zmieniły się wnętrza, w których przebywali kilka, kilkanaście a często nawet kilkadziesiąt lat temu. Zachwytom nad zmianami, które zaszły w budynku szkoły nie było końca. Zewsząd słychać było głosy: „A tu kiedyś był…”. „O, a ta sala jak się zmieniła” lub „Tego za moich czasów nie było”. Wielu zwiedzających szkołę absolwentów zagościło również w bibliotece szkolnej, gdzie do oglądania wystawione były kroniki. Odszukanie swojego nazwiska lub zdjęcia w szkolnej kronice było dla niejednego Gościa Zjazdu niezwykle wzruszającym wydarzeniem. Dzięki tym archiwalnym wpisom i fotografiom znów wróciły wspomnienia…

Uroczystości jubileuszowe szkoły w Marysinie były okazją nie tylko do przypomnienia dawnej historii, ale także do zaprezentowania współczesnych dokonań. Stąd właśnie obecność na terenie szkoły przedstawicieli jednostek czy instytucji wojskowych, z którymi ZS w Marysinie podpisał w roku szkolnym 2012/2013 porozumienia o współpracy. Udział w obchodach 100-lecia szkoły był dla nich również okazją do promocji swoich działań. Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu wystawiło samochód sanitarny, przy którym starszy ratownik Mirosław Bałka prezentował zainteresowanym techniki udzielania pierwszej pomocy. Towarzyszyli mu st. szer. Paweł Dąbrowski, st. szer. Bartosz Klejna oraz st. szer. Mateusz Teresak. Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku w swym namiocie promocyjnym udzielała informacji m.in. o korzyściach, płynących ze wstąpienia do Narodowych Sił Rezerwowych.  Niewątpliwą atrakcją imprezy był przyjazd Rycerzy Świątyni Jerozolimskiej na motorach, które można było podziwiać przez cały czas trwania uroczystości. Dużym powodzeniem cieszyły się też przejażdżki samochodem opancerzonym z Klubu Protektor.

Drugą część uroczystości otworzył pan dyrektor Marek Kaźmierski, który przywitał przybyłych gości. Swą obecnością zaszczycili nas wnukowie patronki – panowie Antoni, Andrzej oraz Bronisław Grodziccy a także prawnuk pani Marii – Przemysław Grodzicki. Organ prowadzący szkołę, czyli Starostwo Powiatowe we Włocławku, reprezentowali: pan Starosta Kazimierz Kaca, Przewodniczący Rady Powiatu pan Stanisław Budzyński oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych pan Włodzimierz Majewski. Na uroczystościach byli również przedstawicie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu: członek Zarządu UM pan Sławomir Kopyść oraz Radny UM pan Stanisław Pawlak, który notabene w przeszłości był przez krótki czas nauczycielem w ZS w Marysinie. Włocławską Delegaturę Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy reprezentował starszy wizytator Andrzej Gralak. W obchodach jubileuszowych udział wzięły także władze lokalne, w osobie Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec pana Krzysztofa Wrzesińskiego oraz pana Kazimierza Magosa – Przewodniczącego Rady Miejskiej. W gronie gości znaleźli się również: prezes Banku Spółdzielczego w Lubrańcu - pani Jolanta Nowakowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrańcu - pani Anna Stawicka, dyrektor Biblioteki Publicznej w Lubrańcu – pani Anna Jakóbowska oraz dyrektorzy szkół różnego typu z gminy Lubraniec i powiatu włocławskiego. W uroczystych obchodach 100-lecia szkoły w Marysinie udział wzięli także przedstawiciele jednostek wojskowych, z którymi nasza szkoła podpisała porozumienia. I tak  Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu reprezentował pan płk Dariusz Żuchowski, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu – pan mjr Tomasz Kurzawa, 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach – pan mjr Krzysztof Kostewicz, 2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego – pan płk Rościsław Stepaniuk, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy – pan ppłk Andrzej Koprowski.

O godzinie 1300  na terenie przyszkolnym rozpoczęła się uroczysta Msza Święta polowa koncelebrowana przez księży z parafii Lubraniec - proboszcza Waldemara Karasińskiego, wikariusza Krzysztofa Kamińskiego oraz księży-absolwentów szkoły w Marysinie - Sławomira Kostrzewę, Macieja Jóźwiaka, Krzysztofa Kujawę oraz Macieja Jasińskiego, który wygłosił homilię. W kazaniu ks. Maciej m.in. wyraził wdzięczność swoim dawnym nauczycielom i wychowawcom za przekazaną wiedzę a także podkreślił fenomen szkoły w Marysinie, który polega na dużej liczbie powołań wśród jej wychowanków. Uczniowie i nauczyciele czynnie włączyli się w przygotowanie uroczystej liturgii. Pani Agnieszka Rewers oraz pan Dariusz Jaroński przeczytali czytania mszalne a Agnieszka Balcer, uczennica klasy II TE, zaśpiewała psalm responsoryjny. Modlitwę wiernych odczytała pani Magdalena Żurańska. Wymowne znaczenie miały dary, niesione w procesji przez uczniów. Były to m.in. kaganek – symbol oświaty, szkolne zeszyty – symbol uczniowskiego trudu oraz polne kwiaty – symbol świeżości i młodości.

Następnym punktem programu był występ Zespołu Estradowego Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Ponad 40 minutowy koncert obejmował piosenki żołnierskie i patriotyczne, ozdobione dodatkowo kunsztownymi układami choreograficznymi. Było czego posłuchać, ale i na co popatrzeć. Nagrodzony gromkimi brawami zespół bez trudu dał się namówić na wykonanie w ramach bisu wiązanki piosenek żołnierskich. Wyrazy wdzięczności za koncert pan dyrektor Marek Kaźmierski skierował pod adresem dyrektora Zespołu. Artyści, oprócz braw, otrzymali również kosz pełen pięknych kwiatów.  

Przemówienia oraz życzenia zaproszonych gości zakończyły część oficjalną obchodów 100-lecia istnienia szkoły. Od godziny 1530  scenę we władanie przejęli uczniowie ZS w Marysinie, którzy swoimi występami wokalnymi i instrumentalnymi umilali czas wszystkim uczestnikom imprezy. Uczennice klasy II TE zachęcały zebranych do wspólnego śpiewu. Przeboje przez nie wykonywane niektórzy wykorzystali jako okazję do tańca. Bawić się na urodzinach Marysina można było do późnych godzin wieczornych, gdyż od godziny 1700  dla zebranych grał zespół muzyczny.

W taki oto sposób uroczystości jubileuszowe z okazji 100-lecia istnienia szkoły w Marysinie przeszły do historii. Mamy nadzieję, że Szacowna Jubilatka, która przetrwała czas wojennej zawieruchy z roku na rok, mimo upływających lat, będzie jeszcze bardziej pięknieć i się rozwijać. Wierzymy, że nadal będzie miejscem, w którym młodzież uczyć się będzie szacunku do haseł „Bóg, Honor, Praca”. Ufamy, że nas wszystkich, całą społeczność ZS w Marysinie, czeka jeszcze niejeden wielki i piękny jubileusz. 

Agnieszka Rewers