Zostań uczniem naszej szkoły - zdobądź zawód:

SPRZEDAWCA

Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży detalicznej oraz hurtowej. Obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji).

Ucząc się w naszej szkole w zawodzie sprzedawca m.in.:

  • dowiesz sie jak organizować zaopatrzenie, przygotować produkty do sprzedaży, informować nabywców o walorach sprzedawanych produktów;

  • nauczysz się sprawnego inkasowania należności za sprzedane produkty,  załatwienia reklamacji zakupionych towarów oraz sporządzać faktury za towary;

  • zdobędziesz umiejętność sprawnej realizacji zamówień składanych przez nabywców (demonstrowanie, ważenie, mierzenie, paczkowanie);

  • dowiesz się jak przygotować pokaz, demonstrację sposobu użytkowania oferowanego produktu;

  • przygotujemy cię do pełnienie funkcji kierownika punktu sprzedaży, prowadzenia rozliczeń ekonomiczno - finansowych.

Po uzyskaniu zawodu sprzedawca będziesz mógł być zatrudniony w różnych firmach handlowych na stanowiskach sprzedawcy lub magazyniera. Miejscem pracy sprzedawcy będzie zatem punkt sprzedaży detalicznej, a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej. Możesz również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.