Zostań uczniem naszej szkoły - zdobądź zawód:

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH  

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest zawodem o charakterze usługowym, gdzie ważną rolę odgrywają relacje interpersonalne. W związku z tym w czasie nauki zwraca się szczególną uwagę na kształtowanie umiejętności dotyczących prawidłowego zachowania, postawy, nawyków, sposobu reagowania na życzenia zleceniodawcy przez właściwą obsługę, odwołując się do zasad etyki i kultury zawodowej. Podstawą tych zachowań powinna być troska o zadowolenie każdego klienta.

Kończąc ten kierunek będziesz odpowiedzialny za planowanie produkcji oraz odpowiedni asortyment potraw. Poznasz tajniki prowadzenia restauracji, stołówek, cateringu i innych tego typu zadań. Będziesz wiedział jak zorganizować różnorakie przyjęcia okolicznościowe, wesela, bale, a także bankiety firmowe. Ważną rzeczą, której Cię nauczymy będzie prowadzenie dokumentacji. Zapoznasz się z obowiązującymi przepisami, wymogami sanitarnymi, abyś w przyszłości mógł fachowo i odpowiedzialnie prowadzić placówkę gastronomiczną. Obecnie rynek pracy poszukuje specjalistów od żywienia. Dołącz do nich dzięki nauce w naszej szkole.

Absolwent tego kierunku będzie potrafił m.in.:

 • organizować gastronomiczną obsługę różnorakich imprez (bale, wesela i inne przyjęcia okolicznościowe);
 • fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę;
 • korzystać z przepisów prawa;
 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności gastronomicznej;
 • stosować podstawowe zasady gospodarki rynkowej;
 • stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej;
 • organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie, formy dowożenia posiłków, itp.;
 • korzystać z gastronomicznego i audiowizualnego wyposażenia technicznego oraz innych urządzeń technicznych pozwalających na kompleksową obsługę;
 • projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych oraz ich wyposażenie;
 • sporządzać podstawowe potrawy i napoje z różnych grup produktów przy zastosowaniu odpowiednich technik i metod sporządzania;
 • korzystać z zasad prawidłowego i nowoczesnego żywienia;
 • układać menu odpowiednio do rodzaju imprezy, preferencji gości oraz pory dnia i roku, korzystając z asortymentu potraw różnych grup;
 • prowadzić negocjacje i współpracować z kontrahentami i kooperantami;
 • przygotowywać oferty, organizować promocję i reklamę;
 • samodzielnie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem;
 • aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy.