Zostań uczniem naszej szkoły - zdobądź zawód:

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 

Jesteś zainteresowany sprawami ekologii, dbasz o środowisko naturalne i chcesz zawodowo zajmować się ochroną środowiska - to szkoła odpowiednia dla Ciebie. Dzięki niej możesz zdobyć zawód potrzebny w wielu dziedzinach gospodarki, a fachowcy z zakresu ochrony środowiska to dziś niezbędna kadra techniczna w nowoczesnych firmach produkcyjnych.

Dzięki nam możesz dołączyć do grona ludzi, którzy posiadają wiedzę i chęci by troszczyć się o środowisko naturalne. W naszej Szkole zdobędziesz wiedzę z zakresu ochrony wód, powietrza i gleby. Dowiesz się jak skutecznie chronić się przed promieniowaniem i nadmiernym hałasem, a przy tym zapoznasz się jak fachowo dokonać pomiarów tych wszystkich zmiennych. Ponadto nauczysz się jak przygotować kampanie mającą na celu uświadamianie i szkolenie w zakresie ochrony środowiska.

Dzięki nauce zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • określania aktualnego stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian w nim zachodzących na skutek działalności człowieka,

 • określania zgodności z normami oczyszczania powietrza, odpadów czy ścieków,

 • badania i oceniania stanu środowiska,

 • prawne aspekty ochrony środowiska,

 • monitoring środowiska,

 • inżynieria środowiska i gospodarka wodna.

 • obiekty budowlane w środowisku,

 • obsługa typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno - pomiarowej itp.

Dzięki zdobytej wiedzy znajdziesz pracę m.in. w:


 • ośrodkach badan i kontroli środowiska,
 • terenowych organach administracji państwowej w wydziałach ochrony środowiska,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
 • zakładach unieszkodliwiania odpadów,
 • pracowniach ochrony środowiska biur projektowych,
 • miejskich przedsiębiorstwach wodociągówkanalizacji,
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.