Zostań uczniem naszej szkoły - zdobądź zawód:

TECHNIK LOGISTYK 

Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane. Tą dziedziną zajmuje się logistyka. 

Historia logistyki jest także ściśle związana z wojskiem, bo to właśnie wojsko potrzebowało i nadal potrzebuje nieustannego zaopatrzenia. Zabezpieczenie logistyczne wojsk to proces dostaw zaopatrzenia oraz świadczenia usług specjalistycznych i gospodarczo - bytowych niezbędnych wojsku do szkolenia i walki. Do takich zadań przygotowuje także program nauczania tego kierunku.

Dzięki nauce w naszej szkole zdobędziesz ogólną wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, a także podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne w procesie planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiednich informacji z punktu pochodzenia produkcji do miejsc ich konsumpcji - w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Technik logistyk jest przygotowany w szczególności do wykonywania zadań zawodowych takich jak:

  • przygotowywanie procesu logistycznego,
  • sporządzanie dokumentów logistycznych,
  • przygotowywanie dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób,
  • przygotowywanie taryf przewozowych i spedycyjnych,
  • organizowanie lub współdziałanie przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji,
  • klasyfikowanie zapasów,
  • zarządzanie zapasami i tworzenie planów dostaw,
  • organizowanie recyklingu odpadów,
  • prezentowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

Absolwent technikum logistycznego może podejmować pracę w działach logistyki: w wojsku, przedsiębiorstwach  przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowych, spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.