Zostań uczniem naszej szkoły - zdobądź zawód:

TECHNIK EKONOMISTA

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły w zawodzie technik ekonomista:

 • nabędziesz umiejętności organizacji pracy biura firmy,

 • będziesz potrafił obliczać wskaźniki niezbędne do określenia jej sytuacji ekonomiczno - finansowej,

 • dowiesz się jak analizuje się koszty i przychody, określa propozycje ich poprawy oraz analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku,

 • będziesz potrafił samodzielnie wykonywać lub organizować zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług,

 • zdobędziesz umiejętność planowania, polityki zatrudnienia i wynagrodzenia,

 • nauczysz się języków obcego (angielski, niemiecki, rosyjski),

 • będziesz miał możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych, pomaturalnych oraz na uczelniach wyższych.

Absolwenci mogą podjąć pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową. Mają również zapewnioną szeroką ofertę pracy w instytucjach finansowych m.in. bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, zakładach budżetowych. Będziesz miał wiedzę by prowadzić własną działalność gospodarczą czy konsultingową.

Kształcenie zawodowe obejmuje m.in. przedmioty:

 • podstawy ekonomii,

 • prawo,

 • rachunkowość;

 • ekonomika,

 • obsługa sprzętu komputerowego i jego oprogramowania.

 

 Uczniowie naszej szkoły odbywają również praktyki zawodowe w instytucjach finansowych oraz działach ekonomiczno - finansowych różnych podmiotów gospodarczych.