Zostań uczniem naszej szkoły - zdobądź zawód:

TECHNIK AGROBIZNESU

Program nauczania w technikum agrobiznesu, łączą cztery podstawowe zagadnienia rolnictwa, jakimi  są: produkcja, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologia, fundusze unijne.

W czasie nauki słuchacze poznają produkcję rolniczą (roślinną i zwierzęcą), uczą się wyboru właściwej z nich przez pryzmat opłacalności ekonomicznej i uwarunkowań prawnych. Uczą się wypełniania podstawowych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i uzyskiwania dopłat do tej produkcji z funduszy unijnych.

 

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły w zawodzie technik agrobiznesu:

 • uzyskasz uprawnienia rolnicze umożliwiające zakup ziemi, jej dziedziczenie oraz korzystanie ze środków finansowych Unii Europejskiej,
 • będziesz mógł prowadzić produkcję, firmę oraz zdobyć zatrudnienie w przedsiębiorstwach obsługujących rolnictwo i funkcjonujących na obszarach wiejskich,
 • nawiążesz kontakty z partnerami zagranicznymi, które mogą zaowocować możliwością zatrudnienia,
 • możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych, pomaturalnych oraz na uczelniach wyższych na studiach rolniczych różnych wydziałów oraz studiów ekonomicznych,
 • nauczysz się języka obcego (angielski, niemiecki, rosyjski) by móc się nim swobodnie posługiwać,
 • możliwość podjęcia pracy w rolnictwie, usługach na rzecz rolnictwa, przetwórstwie rolno - spożywczym, handlu, finansach, bankowości lub podjęcia pracy na własny rachunek  (np. prowadzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego lub organizowania wypoczynku ekoturystycznego dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy).

Kształcenie zawodowe obejmuje m.in. przedmioty:

 • marketing w agrobiznesie,

 • produkcja i pozyskiwanie surowców,

 • przedsiębiorczość,

 • rachunkowość,

 • przetwórstwo spożywcze,

 • wybrane zagadnienia z psychologii,

 • technikę biurową i komputerową,

 • wybrane zagadnienia prawne,

 • zarządzanie firmą.