* RADA PEDAGOGICZNA *

Lp. Nazwisko i  imię Stopień awansu zawodowego

Przedmiot

1 mgr Bernaciak Elżbieta dyplomowany Język polski, wiedza o kulturze
2 mgr inż. Jaroński Dariusz mianowany Fizyka, przedmioty zawodowe
3 mgr Kapeliński Adam dyplomowany Wychowanie fizyczne, pedagog
4 mgr inż. Kordylak Jadwiga mianowany Przedmioty zawodowe
5 mgr inż. Lewandowska Małgorzata dyplomowany Przedmioty zawodowe
6 mgr Łukasik Magdalena dyplomowany Matematyka
7 mgr Marcińska Wioletta mianowany Język niemiecki
8 mgr Mętlewicz Iwona
mianowany Religia, pedagog
9 mgr Mieszkowska Jolanta dyplomowany Przedmioty zawodowe, wych. fizy., biblioteka
10 mgr Orlińska Aleksandra mianowany Historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
11 mgr Prokopiak Katarzyna mianowany Język angielski
12 mgr Rewers Agnieszka dyplomowany Język polski, biblioteka, wiedza o kulturze
13 mgr Szulc Małgorzata dyplomowany Przedmioty zawodowe
14 mgr Szymańska Marzena mianowany Przedmioty zawodowe
15 mgr Twardowska Magdalena dyplomowany Język rosyjski
16 mgr inż. Wróblewska Jolanta dyplomowany Przedmioty zawodowe, informatyka, chemia, biologia
       
...