ROCZNIK 1999

Zasadnicza Szkoła Rolnicza

1. Bruzda Krzysztof            

2. Goździkowski Maciej      

3. Grzechowska Joanna       

4. Jankowska Anna

5. Kacprzak Mariusz

6. Kotłowski Paweł             

7. Kuźmiński Paweł

8.Marciniak Mariusz

9.Nowakowska Anna                   

10.Popieliński Radosław

11.Szymczak Rafał

12.Wojciechowska Paulina

13.Wojtczak Tomasz

14. Zdanowska Anna

Liceum Ekonomiczne

1.Bagiński Kamil                 

2.Błaszczyk Anna                

3.Błaszczyk Mirosław          

4.Borkowski Seweryn         

5.Ciesielska Katarzyna        

6.Czernecka Wioletta          

7.Czerwiński Maciej            

8.Czołpiński Tomasz            

9.Dalentka Małgorzata        

10.Frąckiewicz Magdalena

11.Grabowski Zbigniew      

12.Jankowski Łukasz           

13.Kaniewska Agnieszka    

14.Kaźmierska Agnieszka   

15.Kralska Maria                 

16.Kręcicki Lesław              

17.Kwiatkowska Wioletta

18.Łączkowska Karolina

19.Małecka Ilona

20.Mańkowska Lidia

21.Mańkowska Marzena

22.Mikołajczak Dorota

23.Mirzejewska Aneta

24.Najlepsza Agnieszka

25Nieznański Grzegorz

26.Nowicka Renata

27.Okoński Mariusz

28.Piekarska Elżbieta

29.Pietrucha Monika

30.Sobczak Anna

31.Szymańska Anna

32.Witkowska Anna

33.Wrzesińska Małgorzata

34.Zakrocka Aneta

Technikum Rolnicze

1.Afeltowicz Sławomir        

2.Czerwiński Jacek              

3.Dzienniak Tomasz            

4.Falandysz Katarzyna        

5.Glińska Gabriela               

6.Grabowska Ewelina          

7.Górski Mariusz                 

8.Jankowska Karina             

9. Jasińska Agnieszka          

10.Kobielski Jarosław          

11.Koralewski Waldemar

12.Lewandowski Cezary

13.Łączkowska Agnieszka

14.Małkowska Renata

15.Niziołek Anna

16.Nowak Magdalena

17.Nowakowska Sylwia

18.Smoliński Tomasz

19.Sompolski Paweł

20.Szmudzińska Monika

21.Szmydt Anna

22.Woźniak Joanna

23.Wrzesińska Ilona

24.Wójciszyn Joanna