ROCZNIK 1986

Zasadnicza Szkoła Rolnicza

1.Barczak Tadeusz

2.Benedykciński Sławomir

3.Jackowski Wojciech

4.Jastrzębska Danuta

5.Kapeliński Krzysztof

6.Kapturski Paweł

7.Koch Mirosław

8.Kotlińska Barbara

9.Kwiecińska Jolanta

10.Lewandowska Małgorzata

  11.Makowski Józef

  12.Marczewski Czesław

  13.Marmurowicz Krzysztof

  14.Miastkowska Elżbieta

  15.Mielcarek Tomasz

  16.Nieznański Jacek

  17.Płoszaj Piotr

  18.Ratajczyk Beata

  19.Rudalski Grzegorz

  20.Rumiński Krzysztof

  21.Smolińska Dorota

  22.Stawicka Marzena

  23.Szepska Anna

  24.Szyburski Piotr

  25.Śniegoski Dariusz

  26.Wodzyńska Agata

Technikum Ochrony Roślin

  1.Bagiński Jacek

2.Bakalarska Grażyna

3.Bladowska Krystyna

4.Chlaściak Mirosława

5.Czarnecka Danuta

6.Gąsiorowska Ewa

7.Gołębiowska Anna

8.Grzelak Iwona

9.Irzemska Zofia

10.Jóźwiak Stanisław

11.Kamiński Paweł

12.Kamiński Ryszard

13.Kaniewski Andrzej

14.Koralewska Hanna

15.Kowalewska Elżbieta

16.Kryszewska Wioletta

17.Makowska Jadwiga

18.Marek Anna

19.Markiewicz Paweł

20.Ochmańska Jolanta

21.Pietrzak Marzena

22.Rutkowska Anna

23.Rzekanowska Jolanta

24.Simińska Barbara

25.Stasiak Tadeusz

26.Tomalak Sławomir