ROCZNIK 1977

Państwowe Technikum Rachunkowości Rolnej

1.      Banasiak Marian              

2.      Bednarek Zofia                

3.      Bronikowska Wiesława   

4.      Chęś Halina                      

5.      Czerwińska Wanda          

6.      Danielak Wiesław            

7.      Guzior Krystyna              

8.      Jankowska Agnieszka      

9.      Jóźwiak Mirosława          

10.  Jułkowska Maria       

11.  Kacprzyk Róża          

12.  Kowalska Krystyna

13.  Krajewska Cecylia Anna

14.  Małecka Jadwiga       

15.  Matuszewska Grażyna

16.  Modrzejewska Maria 

17.  Nawrocka Barbara    

18.  Nawrocka Maria        

19.  Nowak Grażyna

20.  Piechocińska Jadwiga

21.  Rusin Aniela

22.  Smól Bożena

23.  Stasiak Anna

24.  Szalkowska Danuta

25.  Szałańska Elżbieta

26.  Szałczyński Marian

27.  Szarwas Jadwiga

28.  Szklarska Barbara

29.  Święcicka Jadwiga

30.  Walczak Elżbieta

31.  Woźniak Elżbieta

32.  Zientara Maria

Zasadnicza Szkoła Rolnicza

1.      Bocian Andrzej         

2.      Ciechałski Andrzej    

3.      Czołpiński Henryk    

4.      Daroszewski Witold  

5.      Falgowski Stanisław

6.      Głowacki Stanisław

7.      Haberski Lucjan

8.      Hernacki Grzegorz

9.      Kołowska Ewa        

10.  Kołowski Marek        

11.  Koziński Jerzy           

12.  Łukaszewska Danuta

13.  Majchrzak Bożena     

14.  Olszewska Urszula

15.  Olszewski Krzysztof

16.  Pawłowski Krzysztof

17.  Sompolski Benedykt

18.  Stasiak Andrzej

19.  Szafrański Jerzy

20.  Zielińska Lilianna