ROCZNIK 2017

Technikum Logistyczne i Ekonomiczne

1.

Bocian Daniel

2.

Desecki Patryk

3.

Gawrysiak Weronika

4.

Gołębiewska Justyna

5.

Kaniewski Patryk

6.

Kawecki Piotr

7.

Kotecka Małgorzata

8.

Lewandowski Przemysław

9.

Maciaszek Milena

10.

Matuszewska Anita

11.

Mielczarek Andżelika

12.

Owczarek Krzysztof

13.

Patyński Damian

14.

Pawlak Kacper

15.

Pietrzak Sebastian

16.

Rykowska Oliwia

17.

Słowiński Dominik

18.

Strużyńska Ewelina

19.

Syroczyński Karol

20.

Szczupakowska Magdalena

21.

Ulewicz Paulina

22.

Wieczorek Hubert

23.

Wiśniewski Krzysztof

24.

Wolska Ewelina