ROCZNIK 1973

 Brak absolwentów; zmiana typu szkoły z zasadniczej szkoły rachunkowości rolnej

na technikum rachunkowości rolnej