ROCZNIK 1972

 Brak absolwentów; zmiana typu szkoły z zasadniczej szkoły rachunkowości rolnej

na technikum rachunkowości rolnej