Zadania oraz plan pracy Samorządu Uczniowskiego 


W roku szkolnym 2017/2018 jego skład jest następujący:

Przewodniczący Jakub Wrzesiński klasa III TE
zastępca Wioletta Drzewiecka klasa II TL
skarbnik Katarzyna Kaczmarek klasa II TE

Sekcja dekoracyjna:  Marietta Krajewska, Natalia Lewandowska i Joanna Wysocka.

Sekcja charytatywna:  Aleksandra Kleparska.

Sekcja tradycji:  Lidia Orzechowska, Karolina Nowak i Adrianna Banasiak.

Sekcja organizacyjno - porządkowa:  Lidia Sławianowska i Karolina Kędzierska

Sekcja sportowo-muzyczna:  Patryk Niewiadomski, Piotr Piński i Eryk Lewandowski.

Sekcja informacyjna:  Oliwia Rakowska.

Opieka nad „szczęśliwym numerkiem”:  Natalia Dąbrowska , Dominika Kułakowska i Sandra Pniewska.

Opiekun SU: Magdalena Łukasik