Ogólnopolskie zawody sportowo-obronne

03.12.2014 r. w Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Artylerii w Toruniu odbyły się ogólnopolskie zawody sportowo - obronne. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na tle 13 szkół mundurowych miedzy innymi z Torunia, Bydgoszczy, Wrześni, Rypina czy Golubia Dobrzynia. Zakres wiadomości i  umiejętności obejmował zagadnienia z zakresu terenoznawstwa, znajomości uzbrojenia, wychowania fizycznego, łączności oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i musztry. Jakub Banasiak, Marek Lewandowski, Sebastian Jaroszewski, Dominik Słowiński, Patryk Kaniewski oraz Sebastian Pietrzak wykazali się bardzo bogatą wiedzą i wysokimi umiejętnościami uzyskując maksymalną liczbę punktów w większości konkurencji. Na szczególną uwagę zasługuje sprawność w rozkładaniu broni, opatrywanie i wynoszenie rannego z pola walki, wyznaczanie azymutu, bieg na 500 m., konkurencje sprawnościowe zakładanie odzieży ochronnej czy ładowanie magazynka na czas. Zawody były świetną okazją nie tylko do porównania swych umiejętności na tle innych szkol, ale okazją do nauki, zdobywania doświadczenia oraz świetnej zabawy. Więcej >>