Porozumienie z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu

12 października 2012 roku Dyrektor Szkoły Marek Kaźmierski i Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu doc. dr inż. Ireneusz Fechner podpisali porozumienie o współpracy. Uczelnia ta, jako jedyna w Polsce realizuje autorski program współpracy ze szkołami średnimi i policealnymi kształcącymi w zawodzie technik logistyk. Więcej >>

 

Elementy współpracy:

  • pomoc w realizacji procesu edukacyjnego poprzez trwałą współpracę WSL z nauczycielami i dyrekcjami szkół;
  • organizacja wycieczek do WSL, podczas których uczniowie uczestniczą w wykładach o tematyce logistycznej, zwiedzają Krajowe Laboratorium RFID oraz jedną z współpracujących z WSL firm logistycznych;
  • wydawanie podręczników dostosowanych do programu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych (przy współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania);
  • przekazywanie szkołom materiałów i pomocy dydaktycznych oraz pomoc w nawiązywaniu współpracy między szkołami a przedsiębiorstwami;
  • uruchomienie studiów podyplomowych „Logistyka - studia dla nauczycieli” – dzięki którym nauczycie mają możliwość pogłębić wiedzę logistyczną, przenosząc ją na grunt edukacji w szkołach. Studia trwają 3 semestry i stanowią jedną z form samokształcenia w trakcie realizacji kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli;
  • funkcjonowanie portalu internetowego www.szkolysrednie.wsl.com.pl, będącego platformą wymiany informacji pomiędzy nauczycielami (portal jest na bieżąco uzupełniany o materiały dydaktyczne pozyskiwane od firm partnerskich);
  • organizacja corocznego Forum Nauczycielskiego WSL, podczas którego podsumowuje się dotychczasową współpracę Uczelni ze szkołami oraz określa jej dalsze kierunki rozwoju;
  • organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących na kierunkach: technik logistyk i technik spedytor;
  • przebiegu współpraca w ramach projektu „Wielkopolska musi wiedzieć”, zakładającego współpracę szkół z firmami, dzięki której absolwenci będą mieli dużo większe szanse na pracę, a firmy łatwy dostęp do wykwalifikowanych pracowników;
  • współpraca w ramach innowacyjnego projektu edukacyjnego „Wirtualne laboratoria - sukces innowacji” z wykorzystaniem oprogramowania ERP firmy Epicor, w ramach którego zostanie stworzona innowacyjna metoda kształcenia z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w prowadzeniu laboratoriów w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu