F - 16 także dla uczniów naszej szkoły!

18 grudnia 2012 r. dyrektor szkoły Marek Kaźmierski podpisał porozumienie o współpracy z płk Jackiem Pszczołą, dowódcą 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu Krzesinach. To w tej jednostce stacjonują F-16. Dowódca 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego zapewnił udział w obchodach 100-lecia naszej szkoły w dniu 18 maja 2013 roku. Jest to już czwarte porozumienie pomiędzy szkołą, a jednostką wojskową mające na celu współpracę na rzecz wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i żołnierskich ideałów w Służbie Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej porozumienie zawarto z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, z Wojskową Komendą Uzupełnień we Włocławku oraz z 1 Brygadą Logistyczną w Bydgoszczy. Więcej >>

 

31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań Krzesiny