Współpraca z Brygadą Logistyczną

14 grudnia 2012 r. dyrektor Szkoły Marek Kaźmierski podpisał porozumienie o współpracy z płk Dariuszem Plutą, dowódcą 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest to już trzecie porozumienie pomiędzy szkołą, a instytucją wojskową mające na celu współpracę na rzecz wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i żołnierskich ideałów w Służbie Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej >>

1 Pomorska Brygada Logistyczna w Bydgoszczy