Porozumienie o współpracy

3 grudnia br. dyrektor szkoły Marek Kaźmierski podpisał porozumienie o współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Obydwie instytucje potwierdziły wolę współpracy na rzecz wychowania młodych Polaków w duchu patriotyzmu i żołnierskich ideałów w Służbie Rzeczypospolitej Polskiej. Podjęte ustalenia dotyczą kultywowania historii i tradycji oręża polskiego w środowisku uczniowskim oraz prowadzenia edukacji w zakresie bezpieczeństwa.  Naczelnym celem rozpoczętej współpracy jest zwłaszcza wspieranie wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodego pokolenia w poczuciu szacunku do ideałów ojczystej historii. Jednym z uzgodnień jest również koordynacja działań innowacyjnego programu edukacyjnego, dotyczącego bezpieczeństwa oraz szkolenia wojskowego młodzieży. Z rąk Komendanta Centrum pułkownika Piotra Kriese dokument porozumienia przyjął reprezentujący naszą szkołę dr inż. Witold Terechowicz. Więcej >>

 

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych