W Centrum Szkolenia Logistyki

8 lutego 2013 r. na zaproszenie Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu delegacja uczniów klasy I Technikum Logistycznego w obecności  dyrektora szkoły Marka Kaźmierskiego, płk Witolda Terechowicza oraz wychowawcy klasy Adama Kapelińskiego miała okazję wziąć udział w uroczystej przysiędze żołnierzy I turnusu służby przygotowawczej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.  W Ośrodku Szkolenia Podstawowego Centrum Szkolenia Logistyki, słowa wojskowego przyrzeczenia wypowiedziało 250 elewów (w tym 7 kobiet). Uroczystość swą obecnością uświetnili: Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Sztabu generał brygady Ryszard Szczepiński oraz Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał brygady Leszek Soczewica. Nasi uczniowie mieli możliwość podziwiać nowo zaprzysiężonych żołnierzy podczas defilady pododdziałów kończącej uroczystość. Na zakończenie  uczniowie mieli czas na  zwiedzanie terenu jednostki oraz pamiątkowe fotografie. Wizyta ta była efektem podpisanego porozumieniem pomiędzy szkołą, a Centrum Szkolenia Logistyki. Więcej >>

Adam Kapeliński