Wojskowa Komenda Uzupełnień

10 grudnia 2012 roku dyrektor szkoły Marek Kaźmierski oraz Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku ppłk Radosław Niecikowski podpisali porozumienie o współpracy. Współpraca została zawarta mając na względzie obronność państwa oraz wychowanie patriotyczne młodzieży. W tym ważnym dla naszej szkoły dniu dyrektorowi towarzyszył płk Witold Terechowicz.
Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku