W Akademii Obrony Narodowej

6 lutego 2013 roku dyrektor Marek Kaźmierski uczestniczył w serii spotkań w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkania i rozmowy odbyły się z prodziekanem do spraw dydaktycznych płk dr hab. Grzegorzem Sobolewskim oraz  dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa Państwa płk dr hab. Tomaszem Kośmidrem. Uczestniczono również w obronie pracy doktorskiej pracownika Wydziały mgr inż. Aleksandra Matuszewskiego na temat modelu funkcjonowania Centrów Zarządzania Kryzysowego w systemie zarządzania kryzysowego RP.

Prowadzone rozmowy dotyczyły także kształcenia absolwentów naszej szkoły w Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego. Dyrektorowi Zespołu Szkół towarzyszył nauczyciel przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa Witold Terechowicz. Więcej >>