Stypendia Prezesa Rady Ministrów

  Dnia 4 grudnia w II Liceum im. Mikołaja Kopernika we Włocławku odbyło się wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów młodzieży szkolnej z naszego regionu. Wśród 43 stypendystów znalazły się uczennice naszej szkoły: Marietta Krajewska z kl IV TE i Dominika Kułakowska z klasy IV TL. Serdecznie gratulujemy!

   

   

   


  Stoły wigilijne na Kujawach


  Praktyki zagraniczne - zajęcia przygotowujące

  W Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie trwają zajęcia przygotowujące grupę 40 uczniów do wyjazdu na praktyki zagraniczne. Młodzież uczestnicząca w projekcie "Zagraniczne staże zawodowe szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobisty" realizowanego w ramach programu Erasmus + spędzi w marcu 2019 roku 2 tygodnie w Grecji. Przed wyjazdem uczniowie poszerzą swoją wiedzę z zakresu języka angielskiego, poznają zasady bhp, grecką kulturę oraz nabędą umiejętności psychologiczno – społecznych. Przygotowanie językowe obejmuje naukę podstawowego słownictwa umożliwiającego komunikację w języku angielskim. Szczególna uwaga zwrócona będzie na słownictwo branżowe związane z tematyką stażu. Przygotowanie kulturowe ma na celu przybliżenie uczestnikom kultury, obyczajów i zwyczajów greckich. Uczniowie zostaną zapoznani z systemem szkolnictwa greckiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolnictwo zawodowe. Podczas warsztatów psychologiczno – społecznych młodzież nabywa kluczowych umiejętności interpersonalnych: uczy się komunikacji w grupie, uważnego słuchania, zachowań asertywnych, pracy w zespole, akceptacji różnic kulturowych i narodowościowych. Uczestnikom projektu zostanie także przybliżony profil dobrego pracownika, specjalisty w swojej dziedzinie, zarówno w Polsce jak i za granicą. Wszyscy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach szkolenia odbędzie się także przypomnienie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz krótki blok obejmujący bezpieczeństwo związane z podróżami zagranicznymi. Wiedza nabyta w czasie tych zajęć przygotowujących będzie dla uczniów ZS w Marysinie, łącznie ze  wspomnieniami z pobytu w Grecji, cenną pamiątką po realizacji wspomnianego projektu.

  Agnieszka Rewers

  Stypendia dla naszych uczniów

  W roku szkolnym 2018/2019 Zespole Szkół w Lubrańcu Marysinie po raz pierwszy zostały przyznane uczniom wyróżniającym się pod względem nauki oraz zaangażowania społecznego stypendia Fundacji św. Mikołaja.  Od kwietnia zbieraliśmy pieniądze, które chcieliśmy przeznaczyć na wypłacane co miesiąc przez cały rok szkolny stypendia. Organizowaliśmy sprzedaż ciast na Dniach Lubrańca i w trakcie wywiadówek, kwestowaliśmy w czasie Dożynek, prosiliśmy o wsparcie naszej inicjatywy prywatne osoby i firmy.  Zebraną przez nas kwotę Fundacja św. Mikołaja podwoiła. Dzięki temu powołana przez panią dyrektor na początku września komisja mogła po rozpatrzeniu złożonych przez uczniów wniosków podjąć decyzję o przyznaniu stypendiów dla trzech uczennic kl. III TE: Karoliny Nowak, Lidii Sławianowskiej i Wiktorii Stęcznej. Fundacja zaakceptowała decyzję szkolnej komisji, z czego bardzo się cieszymy. Kolejne wnioski o przyznanie stypendium będzie można składać we wrześniu. Zachęcamy wszystkich uczniów do angażowania się w działalność pozaszkolną,  bycia aktywnym członkiem społeczności szkoły w Marysinie, bo – oprócz satysfakcji – może to również przynieść wymierne korzyści w postaci miesięcznego „kieszonkowego” od Fundacji św. Mikołaja J

  Agnieszka Rewers


  Czy wiesz, jak uzyskać dotacje z Urzędu Pracy?

  My już wiemy. We wtorek 04 grudnia 2018 r. uczniowie klas czwartych technikum logistycznego i ekonomicznego uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Panią Anną Dobską. Każdy początkujący przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o dotacje z urzędu pracy. Ogromnym plusem takiej dotacji jest fakt, iż jest ona bezzwrotna. Ponadto przyszły przedsiębiorca już po pozytywnej decyzji  otrzymuje dotacje raczej szybko oraz jest ona wypłacana z góry - bez konieczności ponoszenia uprzednich wydatków z własnej kieszeni. Jednak przed zgłoszeniem się po dofinansowanie do urzędu pracy należy spełnić kilka warunków - właśnie o nich dowiedzieliśmy się dzięki naszemu gościowi. Bardzo dziękujemy za fachowe objaśnienia i przekazane nam informacje.

  Małgorzata Szulc


  Andrzejkowe wróżby 

  30 listopada Samorząd Uczniowski przygotował wróżby andrzejkowe dla wszystkich pracowników i uczniów naszej szkoły. W tym dniu jedna ze szkolnych sal zamieniła się w "Salę Wróżb" a organizatorzy przemienili się w prawdziwe Wróżbitki i Wróżbitów, którzy przepowiadali chętnym przyszłość. Dużym powodzeniem cieszyły się ciasteczka z wróżbami. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę :)

  Magdalena Łukasik


  Dzień Języków Obcych

  W dniu 29.11.2018r. po raz kolejny odbył się w naszej szkole Dzień Języków obcych. Była to świetna okazja aby uaktywnić uczniów, którzy z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w tej imprezie. W tym roku mogliśmy oglądać polsko – angielską scenkę w szkole, polsko – niemieckie wróżby andrzejkowe a także wysłuchać trzech piosenek w języku angielskim, niemieckim oraz rosyjskim. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyły piękne dekoracje. Poprzez organizowanie Dnia Języków Obcych chcieliśmy pokazać, iż uczenie się języków obcych pomaga nam się wzajemnie zrozumieć, przekroczyć różnice kulturowe oraz przy okazji dobrze się bawić.

  Wioletta Marcińska


  Powiatowy Konkurs Recytatorski

  Tegoroczna edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Franciszka Becińskiego odbyła się w piątek 16 listopada 2018.  ZS w Marysinie reprezentowali:  Zuzanna Gawłowska i Paulina Wilkowska z kl. I TE oraz Patryk Małecki z kl. II TE. Z recytacją wierszy kujawskiego poety oraz tekstu o tematyce patriotycznej nasi uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze i - mimo że nie zajęli czołowych miejsc w rywalizacji - mogą być ze swoich występów zadowoleni.

  Agnieszka Rewers


  Wystawa historyczna

  W poniedziałek 19 listopada grupa uczniów naszej szkoły zwiedziła przygotowaną przez nauczycielki historii z SP w Kruszynie - panią Dorotę Ryniec - Kilanowską i panią Magdalenę Marczak - wystawę na temat udziału mieszkańców Gminy Włocławek i Powiatu Włocławskiego w walkach o niepodległość. Na ekspozycję składają się listy, wspomnienia, zdjęcia, a także przedmioty codziennego użytku z okresu międzywojennego i z czasów II wojny światowej. Pani Ryniec - Kilanowska wraz z uczennicami SP w Kruszynie omówiła zgromadzone na wystawie przedmioty oraz przybliżyła nam historię walk o niepodległość, w których brali udział mieszkańcy Gminy Włocławek oraz Powiatu Włocławskiego. To była bardzo interesująca żywa lekcja historii, pokazująca, że ważne wydarzenia miały miejsce również w naszej okolicy; że walka o niepodległą Polskę nie rozgrywał się tylko „gdzieś”, ale również „tu”.

  Agnieszka Rewers


  Wycieczka edukacyjna do KFMR "Krukowiak"

  16 listopada 2018 r. uczennice klasy III TL wraz z opiekunem P. Małgorzatą Szulc miały  możliwość uczestniczyć w wycieczce edukacyjnej do KFMR „Krukowiak” w Brześciu Kujawskim. Oprowadzający nas po fabryce Pan Tomasz Żywiczka - Dyrektor ds. sprzedaży  przedstawił krok po kroku proces produkcji wytwarzanych maszyn. Zakład ten zajmuje się produkcją opryskiwaczy zawieszanych, przyczepianych oraz samojezdnych a także maszyn i narzędzi do zbioru warzyw, między innymi cebuli oraz ziemniaków.

  Małgorzata Szulc


  Gminne obchody Święta Niepodległości

  Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli czynny udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. 11 listopada wraz z druhami z lubranieckiej Ochotniczej Straży Pożarnej zaprezentowali zebranym w kościele parafialnym program artystyczny składający się z wierszy oraz utworów muzycznych o tematyce patriotycznej. Tego dnia uczniowie klas mundurowych pełnili wartę przy pomniku poświęconym Poległym za Wolną i Niepodległą Polskę oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu. W uroczystościach brał również udział poczet sztandarowy ZS w Marysinie oraz reprezentacja uczniów składająca kwiaty. Udział w montażu słowno muzycznym przygotowanym przez OSP w Lubrańcu: Ernest Kowalski, Bartłomiej Iwanowski, Klaudia Włodarczyk, Weronika Wieczorek, Natalia Falandysz -Witwicka, Marta Błaszczyk, Paulinna Wilkowska, Zuzanna Gawłowska. Poczet sztandarowy: Natalia Lewandowska, Dominika Pasturska, Michał Gabrysiak. Składanie kwiatów:  Klaudia Włodarczyk, Weronika Wieczorek, Ernest Kowalski. Warta przy pomniku: Natalia Falandysz -Witwicka, Marta Błaszczyk, Aleksandra Pińska, Aleksandra Michalska, Dominika Kułakowska, Natalia Dąbrowska,  Bartłomiej Iwanowski. Opiekę nad uczniami tego dnia sprawowali: p. Małgorzata Szulc, p. Magdalena Łukasik i p. Dariusz Jaroński. Dla całej społeczności szkolnej udział w obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości był okazją do wyrażenia swojego patriotyzmu i pokazania dumy z bycia Polakiem.

  dyr. Magdalen Twardowska


  Marysin dla Niepodległej

  W ramach szkolnych obchodów 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości cała społeczność ZS w Marysinie uczestniczyła 9 listopada wraz z lubranieckim LO we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Do kościoła uczniowie i nauczyciele przemaszerowali prowadzeni uroczyście przez poczet sztandarowy szkoły. Po Mszy Świętej włączyliśmy się w ogólnopolską akcję "Rekord dla Niepodległej" i zaśpiewaliśmy 4 zwrotki Hymnu Polski. W ten sposób rozpoczął się okolicznościowy apel z okazji Święta Niepodległości. Bezpośrednio po apelu zostały ogłoszone wyniki zorganizowanego w ostatnim czasie konkursu na gazetkę klasową o tematyce niepodległościowej. Następnym elementem marysińskiego świętowania było wkopanie w pobliżu posadzonego na 100 - lecie istnienia szkoły dębu Filip kapsuły czasu, zawierającej listę nazwisk nauczycieli, uczniów, pracowników oraz członków Rady Rodziców w roku jublieuszu 100 - lecia odzyskania niepodległości. Kolejny punkt programu to wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia "Marysin dla Niepodległej" oraz przeprowadzenie Quizu o Polsce, w którym wzięli udział przedstawiciele każdej klasy. Później uczniowie udali się do klas, gdzie pod opieką wychowawców oraz innych nauczycieli przygotowywali wspólnie projekty, których efektem końcowym są zdjęcia do wspólnej galerii pt. "Marysin dla Niepodległej".


  Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

  W dniu 7 listopada 2018 r. w naszej szkole odbyła się OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. W zawodach I stopnia wzięły udział 3 uczennice z klasy III Technikum Ekonomicznego: Karolina Kędzierska, Wiktoria Stęczna, Lidia Sławianowska. Dziewczyny przez dwie godziny zmagały się z pytaniem opisowym, zadaniem z analizy finansowej i 30 pytaniami testowymi. Czekamy z niecierpliwością na wyniki i życzymy dziewczynom powodzenia. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna była p. Małgorzata Szulc.


  "Dęby Niepodległości"

  Dnia 30.10.2018 r. uczniowie naszej szkoły byli świadkami sadzenia „Dębów Niepodległości” na Placu 3-Maja w Lubrańcu. Inicjatorami wydarzenia było województwo kujawsko-pomorski oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe. Symbolicznego posadzenia drzew dokonali: burmistrz Lubrańca Stanisław Budzyński, sekretarz powiatu włocławskiego Zygmunt Bałuta, reprezentujący Nadleśnictwo Kutno leśniczy Roman Wawrzyniak, przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu Piotr Sławianowski. Cała uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem Roty. Skład pocztu sztandarowego: Oliwia Rakowska, Damian Janicki, Aleksandra Kleparska. Oprawa artystyczna wspólnie z uczennicami z sąsiedniej szkoły: Michał Gabrysiak, Ernest Kowalski.


  ARCHIWUM


  Wiosna w Grecji 2017 - praktyki zawodowe grupa 2

  Zagraniczne praktyki zawodowe to cykl wyjazdów w jakich nasza młodzież uczestniczy już od trzech lat. W tym czasie odbyło się osiem wyjazdów, w których mogli uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły. To ogromna szansa oraz pomoc w kształceniu młodzieży. Zdobywają nie tylko wiedzę, umiejętności, ale i doświadczenie zawodowe. Poznają historię, kulturę i obyczaje krain jakie odwiedzają. W czasie wolnym zwiedzają, mogą odpocząć oraz nawiązać nowe przyjaźnie.

  Wszystkie wyjazdy były możliwe dzięki zaangażowaniu dyrektora szkoły p. Marka Kaźmierskiego, który od początku trwania projektu praktyk zagranicznych, inicjował i koordynował wszystkie działania ze strony szkoły. Więcej >>


  Mamy nową siłownię i salę fitness ;-) 

   


  ARCHIWUM